STANISŁAW MAZUŚ. REFLEKSJE MALARSKIE 1967-2017. 50-LECIE PRACY TWÓRCZEJ
Praca zbiorowa
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Galeria Kukuczka, Białystok, 2017
ISBN 978-83-946254-9-8
Format A4, s. 160, oprawa twarda
cena 35,00 zł

LEGENDARNA MŁODA POLSKA.
Malarstwo polskie przełomu XIX i XX wieku z kolekcji rodzinnej
Autorzy tekstów: Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Elżbieta Charazińska
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2016
Format A4, s.130, oprawa miękka
cena 30,00 zł

IKONOSFERA
ZESZYTY MUZEALNE 1/2012
Pod redakcją Anety Jurgielewicz-Stępień i Krystyny Staweckiej
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2012
Format B5, s. 199, oprawa miękka, ISBN 978-83-87026-12-7
cena 28,00 zł

więcej >>>

IKONOSFERA
ZESZYTY MUZEALNE 3/2014
Pod redakcją Anety Jurgielewicz-Stępień i Krystyny Staweckiej
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2014
Format B5, s. 111, oprawa miękka, ISSN 2300-0406
cena 20,00
 
„Ikonosfera” to cykliczne wydawnictwo, które jest owocem corocznych spotkań muzealników z całej Polski. Tematem trzeciego numeru jest ikonografia Chrystusa. Autorzy tekstów w oparciu o aspekty teologiczne, historyczne, a także artystyczne próbują przybliżyć proces kształtowania się poszczególnych wizerunków przedstawieniowych Jezusa. Zeszyt zawiera kolorowe reprodukcje ikon ze zbiorów polskich placówek muzealnych.

więcej >>>

IKONOSFERA
ZESZYTY MUZEALNE 4/2015
Pod redakcją Anety Jurgielewicz-Stępień i Krystyny Staweckiej we współpracy z Izabelą Markowską
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2015
Format B5, s. 116, oprawa miękka, ISSN 2300-0406
cena 20,00 zł

więcej >>>

IKONOSFERA
ZESZYTY MUZEALNE 5/2016
Pod redakcją Anety Jurgielewicz-Stępień i Krystyny Staweckiej we współpracy z Aleksandrą Krahel i Izabelą Markowską
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2016
Format B5, s. 100, oprawa miękka, ISSN 2300-0406
cena 20,00 zł
 
„Ikonosfera” to kontynuacja wydawnictwa obejmującego swoją tematyką sztukę ikonową. Zawarte w publikacji artykuły są wynikiem cyklicznych spotkań seminaryjnych muzealników z całej Polski, a także podsumowaniem ich badań nad ikoną. Piaty numer „Ikonosfery” poświęcony został ikonografii świąt. Ze względu na obszerną tematykę treść została podzielona na dwie części. W pierwszej czytelnicy zapoznają się z ikonografią w oparciu o aspekty teologiczne oraz historyczne takich świąt jak: Narodzenie Matki Bożej, Wprowadzenie Marii do świątyni, Zwiastowanie, Boże Narodzenie, Spotkanie Pańskie, Chrzest Chrystusa, Przemienieni Pańskie czy Wejście do Jerozolimy. Bogato ilustrowany zeszyt zawiera kolorowe reprodukcje ikon pochodzących ze zbiorów polskich placówek muzealnych.

więcej >>>

KRASNUSZKI WŚRÓD IKON RASCHOŻYCH. PRZYKŁADY PÓŹNEJ IKONOGRAFII ROSYJSKIEJ W KOLEKCJI MUZEUM IKON W SUPRAŚLU. KATALOG ZBIORÓW
Autor tekstów: Ewa Zalewska
Redakcja: Krystyna Stawecka, Aneta Jurgilewicz-Stępień, Izabela Markowska
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2015
Format: 27x30 cm, s. 64, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-39-4
Cena: 30 zł

Publikacja ta to kolejna propozycja Muzeum Ikon w Supraślu omawiająca charakterystyczną, grupę ikon, zwanych powszechnie krasnuszkami, wchodzących w skład muzealnej kolekcji. Katalog potwierdza dużą różnorodność, jaką charakteryzują się supraskie zabytki. Wyodrębnione i opisane wizerunki zostały przedstawione na tle dziewiętnasto-i dwudziestowiecznej historii rosyjskiego malarstwa ikonowego. Takie ujęcie tematu pozwala na lepsze zrozumienie zarówno zapotrzebowania na tego rodzaju ikon, jak również ich twórców. Autorka analizuje kluczowe ośrodki wytwórcze tamtych czasów, oddając jednocześnie panujący w nich klimat. Książka skierowana jest do miłośników ikony. Jest to niewątpliwie praca o wysokiej wartości naukowej, wnosząca znaczący wkład do badań nad późną ikonografią rosyjską. Dodatkowym atutem wydawnictwa jest atrakcyjna szata graficzna oraz sama typografia książki, która doskonale koresponduje z opisanym tematem.

Spis treści >>>

ROSYJSKIE IKONY METALOWE W KOLEKCJI MUZEUM IKON W SUPRAŚLU,
katalog zbiorów
Autor tekstów: Piotr Sawicki
Redakcja: Aneta Jurgilewicz-Stępień, Krystyna Stawecka
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2014
Format 27x30 cm, s. 100, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-27-1
cena 37,00 zł
 
Praca podzielona jest na dwie części. We wstępie, przedstawiono krótką historię kultury materialnej starowierów w Rosji ze szczególnym uwzględnieniem metaloplastyki sakralnej i jej wyjątkowej roli w tradycji tej grupy społecznej. Druga część to katalog prezentujący ponad sto eksponatów, na który składają się: metalowe krzyże, ikony, tryptyki oraz poliptyki, znajdujące się w zbiorach Muzeum Ikon w Supraślu, pochodzące z XVIII i XIX stulecia.

MATKA KOŚCIOŁA – WSPOMOŻYCIELKA MODLITWY.
IKONOGRAFIA MARYJNA
Cz. 1 Najstarsze typy wizerunków Matki Bożej i ich przykłady w kolekcji Muzeum Ikon w Supraślu.
Pod redakcją Anety Jurgielewicz-Stępień i Krystyny Staweckiej
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2012
Format 27x30 cm, s. 60, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-07-3
cena 39,00 zł

więcej >>>

IKONY ROSYJSKIE. TEMATY – ARCYDZIEŁA
Autorzy: Natalia Majorowa, Genadij Skokow
Tłumaczenie: Łukasz Leonkiewicz
Wydawca: Wydawnictwo ARKADY, Warszawa, 2016
Format: 33cmx25cm, s. 544, oprawa twarda, ISBN 978-83-213-5001-1
cena 120,00 zł
 
Ikony to wyjątkowe przedmioty kultu i sztuki. Podlegają własnym regułom i wymagają szczególnego stosunku – zarówno ze strony artysty, jak i odbiorcy. Dla człowieka wierzącego ikona jest obiektem czci, jest święta, bowiem dzięki niej człowiek odnajduje duchową więź z Bogiem i Jego świętymi. Rosyjskie ikony to także specyficzny rodzaj sztuki, przedstawiającej całościowo ujęty, bardzo różnorodny i precyzyjnie zorganizowany świat duchowości. Piszący ikony, wierząc w głęboki sens tego co tworzą, wkładają w tę twórczość-modlitwę całą moc swego talentu i duszy. Pochylając się nad deską, stają się pośrednikami między Ziemią a Niebem, dzięki którym to, co boskie przyjmuje postać ziemską.
Kanon przywędrował do Rosji wraz z chrześcijaństwem z Bizancjum. Ikony pisali najwięksi artyści, tacy jak: Teofan Grek, Andriej Rublow, Dionizy. Ten wyjątkowy album nie tylko pokazuje najcenniejsze skarby, które przetrwały inwazję Mongołów, wojny i rewolucje, lecz także w prosty i przystępny sposób opisuje ich bogatą symbolikę.

ARCHITEKTURA, PRZYRODA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W RYSUNKACH WŁADYSŁAWA PIETRUKA
Autor: Władysław Pietruk
Wydawca: Xoroshe Magdalena Pietruk, Królowy Most, 2016
Format: 30cmx27,5cm, s. 310, oprawa twarda, ISBN 83-910404-9-6
cena 90,00 zł
 
Rysowanie wymaga pewności, śmiałości i wizji całej pracy. […] Dobre rysowanie łączy w sobie artyzm i rzemiosło. Do takiego połączenia doszło w sztuce Władysława Pietruka.
Pietruk portretuje miasta, miasteczka i wieś. Na wsi dobrym motywem obok cerkwi i kościołów, staje się stary spichlerz, studnia, ule, drewniana chata z koronką ganku.
Pietruk rysuje architekturę i przyrodę. Z przyrody rzadko czyni jednego bohatera swych rysunków, jak przy portretowaniu białowieskich dębów królewskich, kipiących wspaniałością konarów i gęstwiny liści. Zwykle to, co zbudował człowiek jest w jego pracach wtopione w to, czego twórcą jest Bóg.

Anna Radziukiewicz

ALEKSANDER SZTURMAN (1869-1944). MALARSTWO. KOLEKCJA MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU
Autorzy: Wojciech Szafrański, Katarzyna Karpińska, Aleksandra Kuszlis-Grygołowicz
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2016
Format 27cmx30cm, s.60, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-53-0
cena 27,00 zł

O Artyście i jego twórczości >>>

ANDRZEJ STRUMIŁŁO – KOŃ - RYSUNKI - bibliofilska teka o wymiarach 35 x 48 cm zawierająca faksymilowe reprodukcje 10 rysunków Andrzeja Strumiłły z roku 2012 przedstawiających konie arabskie. Rysunkom towarzyszą fragmenty Koranu, teksty Krzysztofa Monwida Dorohostajskiego i Mariana Czapskiego oraz poezja Imru’la Kajsa, Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego.
cena 140,00 zł

ANDRZEJ STRUMIŁŁO - PTAKI I ZWIERZĘTA – RYSUNKI - bibliofilska teka o wymiarach 35 x 48 cm zawierająca faksymilowe reprodukcje 12 rysunków Andrzeja Strumiłły z roku 2005 przedstawiających rodzime gatunki ptaków i zwierząt.
cena 155,00 zł

CZESŁAW MIŁOSZ – WIERSZE OSTATNIE. ANDRZEJ STRUMIŁŁO – RYSUNKI. - bibliofilska teka o wymiarach 35 x 48 cm zawierająca faksymilowe reprodukcje 12 rysunków do ostatnich wierszy Czesława Miłosza wykonanych przez Andrzeja Strumiłłę dla uczczenia stulecia urodzin Poety, które przypadło na rok 2011.
cena 145,00 zł. (wersja polskojęzyczna)
cena 145,00 zł. (wersja angielskojęzyczna)

WIKTOR WOŁKOW – FOTOGRAFIE – teka o wymiarach 35 x 48 cm zawierająca 12 barwnych fotogramów wybranych przez autora i opatrzonych jego własnoręcznym opisem. Fotogramy przedstawiają piękno krajobrazu Podlasia uchwycone obiektywem nieżyjącego już legendarnego fotografika - dokumentalisty i miłośnika tego regionu Polski.
cena 130,00 zł

ANDRZEJ STRUMIŁŁO - MOTOCYKLIŚCI – RYSUNKI - bibliofilska teka o wymiarach 35 x 48 cm zawierająca faksymilowe reprodukcje 13 rysunków Andrzeja Strumiłły powstałych w roku 2011, a przedstawiających człowieka na motocyklu w osobistej, swobodnej i ekspresyjnej interpretacji.
cena 150,00 zł

ANDRZEJ STRUMIŁŁO. TADEUSZ BUDZIŃSKI - WILK – album o wymiarach 30 x 30 cm w oprawie twardej liczący 168 stron. Zawiera fotogramy autorstwa Tadeusza Budzińskiego, wstęp i rysunki Andrzeja Strumiłły, teksty profesora Bogusława Bobka i profesora Henryka Okarmy oraz redaktora Tomasza Konarskiego na temat historii, życia, łowów i ochrony wilka w Polsce. Album opracował graficznie Andrzej Strumiłło.
cena 140,00 zł

 

STANISŁAW TRZESZCZKOWSKI – 50-LECIE TWÓRCZOŚCI
Autor:
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2014
Format: 21,5x30 cm, s. 132, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-26-4
cena 10,00 zł

IZAAK CELNIKIER. WYRYTE W PAMIĘCI
Autor: Ewa Rogalewska
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2011
Format A4, s. 20, oprawa miękka, ISBN 978-83-87026-98-1
cena 3,00 zł
 
Wydawnictwo poświęcone twórczości Izaaka Celnikiera, żydowskiego artysty poruszającego w swoich pracach temat Holokaustu. Katalog prezentuje zbiór 24 grafik artysty ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

Z BIEGIEM LAT. STASYS EIDRIGEVIČIUS
Autor: Kama Zboralska
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2009
Format 27x30 cm, s. 95, oprawa miękka, ISBN 978-83-87026-95-0
cena 4,00 zł
 
Albumowe wydawnictwo poświęcone twórczości Stasysa Eidrigevičiusa wydane z okazji 60 urodzin Artysty.
NAKŁAD WYCZERPANY

JERZY GRYGORCZUK. 40 LAT TWÓRCZOŚCI
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2010
Format 27x30 cm, s. 84, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-01-1
cena 5,00 zł
 
Wydawnictwo albumowe poświęcone twórczości rzeźbiarza Jerzego Grygorczuka.

ANDRZEJ KALINA, moja POLSKA podróż
Katalog wystawy
tekst katalogu Magdalena Durda-Dmitruk
Autorzy zdjęć: Piotr Grześczyk, Mikołaj Kalina
Projekt katalogu: Andrzej Dworakowski
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2014
Format A4, s. 16, oprawa miękka
cena 5,00 zł

EUGENIUSZ KAZIMIROWSKI WILNO-BIAŁYSTOK, informator
Autorzy: Andrzej Lechowski, Lucyna Lesisz
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2014
Format A4, s. 36, oprawa miękka, ISBN 978-83-87026-28-8
cena 10,00 zł
 
Katalog wystawy „Eugeniusz Kazimirowski. Wilno-Białystok” prezentowanej w Muzeum Historycznym Oddziale Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Lipiec-wrzesień 2014 r. Zawiera obszerny biogram Kazimirowskiego. Prezentuje też spuściznę, jaka zachowała się po Kazimirowskim w zbiorach prywatnych i muzealnych. Obrazy pochodzą ze zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Zamku Królewskiego na Wawelu, Muzeum Tatrzańskiego im. Dr. Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, Muzeum Teatralnego w Teatrze Wielkim, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie oraz osób prywatnych.