TEOKALIA – pracownia
i miejsce spotkań twórczych
w Muzeum Ikon w Supraślu

Spotkania w pracowni odbywać się będą w każdy czwartek w godzinach otwarcia Muzeum Ikon: 10.00 – 17.00 oraz w jedną sobotę w miesiącu w godzinach: 10.00–17.00.
Informacje o datach sobotnich spotkań w pracowni będą ogłaszane z dwutygodniowym wyprzedzeniem na stronie internetowej Muzeum oraz na profilu FB Muzeum Ikon w Supraślu Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.

SPOTKANIA W MAJU 2017

Sobota 27 maja 2017 r. w godz. 10.00 – 17.00
wszystkie czwartki miesiąca (za wyjątkiem 4 maja) w godzinach otwarcia Muzeum Ikon: 10.00–17.00

SPOTKANIA W CZERRWCU 2017

Sobota 10 czerwca 2017 r. w godz. 10.00 – 17.00
wszystkie czwartki miesiąca (za wyjątkiem 15 czerwca) w godzinach otwarcia Muzeum Ikon: 10.00–17.00

Muzeum Ikon w Supraślu zaprasza do swojej sali warsztatowej – pracowni, w której będą mogli spotykać się miłośnicy ikony, chcący we wspólnocie rozwijać się twórczo. TEOKALIA to miejsce dla osób, które zetknęły się ze sztuką ikony podczas różnorodnych inicjatyw ikonograficznych (np. warsztaty ikonopisania). W swoim założeniu pracownia będzie przyjaznym miejscem na kontynuację działalności artystycznej, rozwijanie umiejętności i wymianę doświadczeń. Każdy z uczestników będzie pracował nad własną ikoną w atmosferze skupienia, ale również radości ze spotkania w gronie miłośników tej sztuki.

Wstęp bezpłatny - dla uczestników przynoszących własne materiały plastyczne wstęp do pracowni jest bezpłatny - my ze swej strony zapewniamy emulsję do tempery oraz ciepłą herbatę i przyjazną twórczą atmosferę.

Opłata 14 zł/os. – dla osób, które chciałyby po raz pierwszy zmierzyć się z techniką temperową Muzeum zapewnia zagruntowaną sklejkę i możliwość skorzystania z palety z pigmentami potrzebnymi do wykonania pracy-wprawki.

Informacji dotyczących pracowni udzielamy pod nr telefonu 509 336 829