TEOKALIA – pracownia
i miejsce spotkań twórczych
w Muzeum Ikon w Supraślu

Przerwa wakacyjna.

Informacje dotyczące pracowni tel. 509 336 829