HONOROWY PATRONAT
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
ANDRZEJA DUDY

Uroczystość odsłonięcia tablicy
upamiętniającej Tykocinian zamordowanych w KL Gross-Rosen
w latach 1944-1945

w 72. rocznicę masowej wywózki do obozów koncentracyjnych

24 maja 2016 r., godz. 11:00-15:00 Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

list Prezydenta RP>>>

POKOLENIA ZŁĄCZONE PAMIĘCIĄ
Święty Jan Paweł II
„…nie przestańcie być świadkami tamtych braci i sióstr, którzy tutaj zostawili swoje szczątki doczesne, nie przestawajcie być przestrogą dla wszystkich pokoleń, które po was przychodzą, bo jesteście naznaczeni stygmatem straszliwego doświadczenia ludów”.

(III Pielgrzymka do polski, 1987 r.)

W dniu 24 maja 2016 r., w 72. Rocznicę wywózki mieszkańców Tykocina do obozów koncentracyjnych, w Muzeum Gross-Rosen - byłym niemieckim obozie koncentracyjnym odsłonięta została kamienna tablica upamiętniającą zamordowanych przez hitlerowców tykocińskich więźniów tego obozu w latach 1944 – 1945.

W uroczystości wzięły udział rodziny więźniów obozów koncentracyjnych, księża z tykocińskiej parafii, młodzież szkolna oraz przedstawiciele instytucji: Muzeum w Tykocinie, Zespołu Szkół w Tykocinie, Banku Spółdzielczego w Tykocinie, pracownicy Muzeum Gross-Rosen oraz Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Były także poczty sztandarowe oraz delegacja młodych Strzelców. Po powitaniu gości przez Pana Andrzeja Gwiazdę – Dyrektora Muzeum Gross-Rosen, uczeń szkolny przedstawił fragmenty relacji więźnia Romana Ołdzieja. Następnie Ksiądz dr Marcin Roszkowski odczytał list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej skierowany do organizatorów i uczestników uroczystości. Drugi list Pana Stanisława Zalewskiego – Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Byłych Więźniów Politycznych Hitlerowskich Więzień i Obozów Koncentracyjnych odczytał Pan Adam Baczewski z Muzeum w Tykocinie. Marzena Pisarska-Kalisty przedstawiła w zarysie historię masową wywózkę do obozów oraz przygotowaną prezentację multimedialną „Naznaczeni stygmatem tragedii”, po której wystąpienie miał Pan Marek Gadowicz z IPN we Wrocławiu oraz nauczyciel historii Pan Ireneusz Przeździecki. Wzruszenie i emocje towarzyszyły także podczas Mszy Świętej odprawianej w symbolicznym miejscu – w zrekonstruowanym obozowym baraku przez Księdza Prałata Witolda Nagórskiego i Księdza dyrektora Marcina Roszkowskiego. Znakomity koncert „Naród, który traci pamięć, traci sumienie” w wykonaniu Sylwi Strugińskiej – śpiew i Roberta Grudnia – akompaniament, uświetnił to ważne spotkanie.

Po przejściu do Ściany Śmierci, w zaaranżowanej scenerii, odbyło się uroczyste odsłonięcie i poświęcenie kamiennej tablicy wmurowanej wcześniej przez pracowników Muzeum Gross-Rosen. Złożone zostały wieńce i zapalone znicze ułożone w kształcie krzyża. Niech ten symboliczny kamień, wśród wielu innych tablic, będzie przypomnieniem, ale przede wszystkim przestrogą dla przyszłych pokoleń, które po nas będą przychodziły. Prawda o tamtych latach, upamiętnianie miejsc tragedii oraz wstrząsające relacje świadków historii – odchodzącego już pokolenia pozwolą zachować pamięć o przeszłości.

Fotorelacja z uroczystości

Relacja filmowa z uroczystości

Organizatorzy:

   

Patroni medialni: