WIECZÓR HISTORYCZNY
Zapraszamy do Muzeum Historycznego
17 grudnia 2016 r. o godz. 16.00

Promocja „Słownika Biograficznego Tatarów Polskich XX wieku” - najnowszej publikacji Muzułmańskiego Związku Religijnego RP wydanego przy wsparciu finansowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Inicjatywę dr Aleksandra Miśkiewicza wsparł zespół redakcyjny, w skład którego weszli: Halina Szahidewicz, Emilia Ziółkowska, Barbara Pawlic-Miśkiewicz i Dagmara Sulkiewicz. W publikacji opisanych zostało 79 ważnych postaci ze środowiska tatarskiego działających w XX w.