WYSTAWY CZASOWE W MUZEUM HISTORYCZNYM

JEDEN DZIEŃ JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BIAŁYMSTOKU.

Wystawa prezentowana na Rynku Kościuszki  w dniach 18 - 28 sierpnia 2017 r.

21 sierpnia 1921 r. dla mieszkańców Białegostoku był dniem wyjątkowym. Do miasta przybył Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, bohater walk o odzyskanie niepodległości i twórca odrodzonej Polski.

Wystawa jest fotoreportażem z przebiegu wizyty Marszałka, a jako komentarz została przytoczona, z zachowaniem pisowni, relacja zamieszczona  w „Dzienniku Białostockim” z 23 sierpnia 1921 r.

Zdjęcia do wystawy i towarzyszącego jej wydawnictwa  udostępnione  zostały przez Centralne Archiwum Wojskowe oraz Narodowe Archiwum Cyfrowe. Oba wydarzenia objęte zostały Honorowym Patronatem Prezydenta Białegostoku i zostały sfinansowane z budżetu miasta.


NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA.
PORTRET BIAŁOSTOCZAN W LATACH 50 I 60 XX w.

Wystawa czynna do 31 sierpnia 2017 r.

Najnowsza wystawa Muzeum Historycznego poświęcona jest mieszkańcom Białegostoku lat 50-tych i 60-tych XX w. O zachodzących wówczas zmianach społecznych i kulturowych, uzewnętrzniających się często w modzie, opowiedziano za pomocą fotografii reporterskiej, ulicznej i rodzinnej. Z zaprezentowanych zdjęć odczytujemy ewolucję obyczajowości widoczną w domu rodzinnym, w miejscu pracy, szkole, wydarzeniach kulturalnych. Dopełnieniem ekspozycji jest pokaz galanterii i odzieży noszonej w tym okresie przez chcących być trendy białostoczan.
W ramach zwiedzania wystawy proponujemy uczniom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów (oferta dla grup zorganizowanych) udział w specjalnych zajęciach edukacyjnych przybliżających treści wystawy oraz rozbudzających twórczość i wyobraźnię.

 


 

ROK JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO
Wystawa okolicznościowa w salach Muzeum Historycznego czynna do 31 sierpnia 2017 r.

Wystawa plakatowa w przejściu podziemnym pod skrzyżowaniem al. J. Piłsudskiego i ul. H. Sienkiewicza, dostępna do 30 września 2017 r.

Rodząca się po zakończeniu drugiej wojny światowej Polska Rzeczpospolita Ludowa wypowiedziała wojnę pamięci o Józefie Piłsudskim. Z przestrzeni publicznej usuwano wszelkie ślady jego obecności próbując skazać Marszałka na zapomnienie. Pamiątki związane z Józefem Piłsudskim stały się wówczas rodzinnymi skarbami, nierzadko traktowanymi z pietyzmem należnym relikwiom... Dzięki temu i my możemy je dziś oglądać.

Ekspozycje prezentują zbiory Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.


Smaczki PRL-u
Wystawa czynna do 31 sierpnia 2017 r.

Skusisz się na coś słodkiego? A może potrzebujesz mydła, czy proszku do prania?  Papierosy? Niewielki asortyment, jednolite etykiety i nieatrakcyjne opakowania produktów to zapomniany obraz oferty sklepów w PRL. Jakie marki wówczas królowały? Jakie towary uznawano za luksusowe? Wszystkiego dowiemy się, odwiedzając Muzeum Historyczne. Na wystawie prezentowana jest bogata kolekcja zachowanych etykiet, ale także oryginalne produkty, takie jak papierosy „Klubowe” i „Sport” czy pamiętny proszek „Radion”, który „sam pierze”…