Z NOWĄ WIOSNĄ – KONCERT KAMERALNY
Ratusz w Białymstoku
niedziela 3 kwietnia 2016 r., godz. 17.00

WYKONAWCY:
ANNA WRÓBEL - wiolonczela
MAŁGORZATA MARCZYK - fortepian

PROGRAM:

 • Camille Saint-Saens – Łabędź
 • David Popper - Tarantella
 • Luigi Boccherini – Rondo
 • Gioacchino Rossini - "Une Larme" na wiolonczelę i fortepian
 • Claude Debussy - Beau Soir
 • Ignacy Jan Paderewski -
   - Krakowiak Fantastyczny
   - Menuet G-dur
 • Fryderyk Chopin - Walc a-moll op. 34 nr 2 (na wiolonczelę i fortepian)
  Fryderyk Chopin - Nokturn Es-dur op.9 nr 2 (na wiolonczelę i fortepian)
 • David Popper - Taniec elfów
 • Karol Skarżyński – Scherzo-caprice op. 13
 • Enrique Granados - Andaluza
 • David Popper - Rapsodia węgierska
 • Grigoras Dinicu/ Jascha Heifetz - Hora Staccato
 • Karol Skarżyński – Polonez op. 8

 

Anna Wróbel

Urodziła się w Warszawie, w rodzinie muzyków. Wraz z Rodzicami – Andrzejem Wróblem i Elżbietą Piwkowską-Wróbel – tworzy Rodzinne Trio Wiolonczelowe.

Ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie Andrzeja Wróbla. Jest także absolwentką muzykologii na Uniwersytecie Warszawskim. Swoje wiolonczelowe umiejętności pogłębiała u Andrzeja Orkisza, Romana Jabłońskiego oraz Ivana Monighettiego. W 2007 roku uczestniczyła w kursach prowadzonych przez Williama Molinę w Caracas (Wenezuela) i została przyjęta w poczet członków elitarnej Latynoamerykańskiej Akademii Wiolonczelowej. W listopadzie 2012 roku uzyskała stopień naukowy doktora sztuk muzycznych na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Anna Wróbel występowała w wielu krajach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w Wenezueli. Jako solistka koncertowała z zespołem Camerata Vistula, z Orkiestrą Kameralną Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal, Orkiestrą Warszawskiej Opery Kameralnej, Orkiestrą Filharmonii Świętokrzyskiej i Polską Orkiestrą Radiową pod kierunkiem Łukasza Borowicza. Dokonała wielu prawykonań i nagrań utworów współczesnych kompozytorów. Po raz pierwszy od 1868 roku wykonała i wraz z zespołem Camerata Vistula nagrała dla Pro Musica Camerata utwór Antoniego Stolpe – Scena dramatyczna na wiolonczelę i kwintet smyczkowy. Na swoim koncie ma także pierwsze współczesne wykonanie Fantazji na wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną Antoniego Stolpe oraz Serenady na ten sam skład Marcelego Popławskiego.

Ostatnio, wraz z Polską Orkiestrą Radiową pod dyrekcją Łukasza Borowicza, nagrała Koncert wiolonczelowy Aleksandra Kulikowskiego. Jest to kolejna w dorobku wiolonczelistki, światowa premiera fonograficzna. Z kolei nagrana wraz z pianistą Mariuszem Dropkiem płyta Les Larmes, zawierająca nieznane miniatury wiolonczelowe polskich kompozytorów, została objęta patronatem medialnym Programu 2 Polskiego Radia.

Małgorzata Marczyk

Pianistka. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku w klasie fortepianu Jerzego Maciejewskiego. Część studiów odbyła w Estonian Academy of Music and Theatre w Tallinie (Estonia) w klasie fortepianu rektora tamtejszej uczelni, Peepa Lassmanna. Obecnie słuchaczka Międzywydziałowego Podyplomowego Studium Pieśni na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina.

Swoje umiejętności z zakresu pianistyki zarówno solowej, jak i kameralnej doskonaliła na licznych kursach i seminariach pianistycznych w Polsce i za granicą (m.in. w Royal College of Music w Londynie), współpracując z takimi osobowościami światowej pianistyki, jak Elżbieta Tarnawska, Andrzej Jasiński, Andrzej Tatarski, Roustem Saitkoulov czy Kevin Kenner.

Uczestniczyła w wielu konkursach solowych i kameralnych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, zdobywając m.in. wyróżnienie w XII Międzynarodowym Konkursie Muzycznym im. Juliusza Zarębskiego – Łomianki/Izabelin 2012. W 2013 roku brała udział w międzynarodowym projekcie orkiestrowym „I, Culture Orchestra”, zrzeszającym młodych muzyków z Europy Wschodniej, w ramach którego koncertowała w Polsce, Szwecji, Danii, Estonii, Ukrainie, Islandii oraz podczas Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie.

Jako solistka i kameralistka występuje w kraju i poza jego granicami. Na polu kameralistyki, którą darzy szczególnym zainteresowaniem, współpracuje z wieloma instrumentalistami i wokalistami, wykonując głównie utwory polskich kompozytorów.

Od 2014 roku współpracuje z Filharmonią Narodową, biorąc udział w koncertach edukacyjnych. Obecnie pracuje jako pianista-akompaniator w Zakładzie Wokalistyki Wydziału Instrumentalno–Pedagogicznego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.