Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kalendarz wydarzeń MPB

SALON BUJNOWSKIEGO: Różne barwy Polski

SALON BUJNOWSKIEGO: Różne barwy Polski


Spotkanie artystyczno - historyczne
28 października 2018 r., godz. 15:30, Dom Talmudyczny

Zych Bujnowski – znakomity malarz, szlachetny personalista, ale też żołnierz (bohater wojny polsko-bolszewickiej) przez niemal całe swoje twórcze, niestety krótkie życie związany był z Tykocinem. Muzeum w Tykocinie, pragnąc spopularyzować postać artysty i patrioty, zainicjowało cykliczne spotkania artystyczne pod hasłem Salon Bujnowskiego.

W programie:
1. Jan Maciejewski: Opowieść o związku wsi Tatary z Tatarami. Osadnictwo tatarskie na ziemiach polskich.
2. Dariusz Szada-Borzyszkowski: Tatarzy w służbie Rzeczypospolitej.
3. Prezentacja wokalno – taneczna tatarskiego zespołu „Buńczuk” kierowanego przez Annę Mucharską


Wstęp: wejściówka 2 zł


patronat:
Polskie Radio Białystok
Urząd Miasta i Gminy Tykocin