Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Sejmik Bielski

Na zdjęciu widać otwartą księgę inwentarzową. Lewa strona jest pusta, prawa jest zapisana.

27 marca 2022 r., godz. 17:00, Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 45

Od 1569 roku województwo podlaskie składało się z ziemi drohickiej, mielnickiej i bielskiej. W stolicy każdej z nich odbywał się odrębny sejmik, w przypadku ziemi bielskiej był to Brańsk. Nawiązując do tej tradycji, Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim planuje organizację cyklicznych, odbywających się raz na kwartał spotkań w formie panelu dyskusyjnego pod nazwą „Sejmik bielski”.

Podczas spotkań znane osoby świata nauki wygłoszą referaty poświęcone historii ziemi bielskiej. Jako prelegenci głos zabiorą wybitni specjaliści reprezentujący różne dyscypliny naukowe oraz mający różne podejście metodologiczne, co będzie okazją nie tylko do przybliżenia historii, ale również dyskusji i konfrontacji często rozbieżnych stanowisk.

„Życie gospodarcze ziemi bielskiej w okresie staropolskim” to temat najbliższego spotkania, którego prelegentem będzie dr hab. Piotr Guzowski z Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku, specjalista z dziedziny historii gospodarczej, demografii historycznej i historii środowiskowej.