Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Spotkanie promocyjne poświęcone publikacji „Powiat Bielski. Katalog zabytków sztuki w Polsce”

Środa 9 października 2019 r., godz. 17:00, Ratusz w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 45.

Spotkanie będzie stanowiło promocję dwutomowej publikacji z serii Katalog zabytków sztuki w Polsce, seria nowa, t. 12, Województwo podlaskie (białostockie), z. 4, Powiat bielski, red. Marcin Zgliński, oprac. Zbigniew Michalczyk, Dorota Piramidowicz, Katarzyna Uchowicz, Marcin Zgliński, Warszawa 2019.

Katalog zabytków sztuki w Polsce to seria ukazująca się od 1951 r. wydawana przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. W spotkaniu wezmą udział autorzy tomu: dr Marcin Zgliński (redaktor naczelny serii), dr hab. Zbigniew Michalczyk, dr Dorota Piramidowicz, Katarzyna Uchowicz.