Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Spotkanie z Anną Dąbrowską autorką katalogu wystawy „W KRĘGU BRANICKICH”

25 września 2019 r., godz. 16:00, Muzeum w Bielsku Podlaskim ul. Mickiewicza 45 

Jan Klemens Branicki (1689-1771) to niewątpliwie jedna z najważniejszych osobistości XVIII-wiecznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Związany z dworem królewskim systematycznie gromadził kolejne funkcje i tytuły wśród których najważniejsze to hetman wielki koronny i kasztelan krakowski, co zapewniło mu pozycje pierwszego świeckiego senatora Rzeczypospolitej. Z kolei jego trzecia żona Izabela z Poniatowskich (1730-1808),która przez wiele lat pozostawała w cieniu męża, po jego śmierci jako ukochana siostra króla Stanisława Augusta Poniatowskiego stała się jedną z ważniejszych postaci epoki stanisławowskiej.

Wystawa „W kręgu Branickich”, którą od połowy maja można oglądać w białostockim Ratuszu poświęcona została znanym osobistościom związanym poprzez koligacje rodzinne, układy polityczne i stosunki towarzyskie z Janem Klemensem Branickim  i jego żoną. Wystawa koncentruje się na ich przedstawieniach portretowych i choć jest ich tylko kilkadziesiąt, a to zaledwie ułamek z ogromnej liczby możnowładców, szlachty i duchowieństwa, które przewinęły się przez życie obojga małżonków, niemniej składają się one na swoisty zbiorowy portret osiemnastowiecznej elity towarzyskiej i politycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Co warte podkreślenia, większość prezentowanych obrazów z epoki, choć znana z reprodukcji, nigdy nie była w Białymstoku pokazywana. Niewątpliwą atrakcją są wykonane tuż po ich ślubie do warszawskiej rezydencji konterfekty samych Państwa Branickich pędzla Antoniego Tallmana. Prawdopodobnie po raz pierwszy znalazły się one w Białymstoku, gdyż od ponad 200 lat stanowią wyposażenie kościoła Trójcy Przenajświętszej w Tykocinie.

Anna Dąbrowska, historyk sztuki, kurator wystawy „W kręgu Branickich”, kierownik Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy
W trakcie spotkania będzie można zakupić publikację  „W kręgu Branickich”