MUZEALNE ŚRODY DLA SENIORÓW: Białystok pod okupacją bolszewicką: lipiec – sierpień 1920 r.

Muzeum Historyczne (ul. Warszawska 37), godz. 11:00

Prelekcja poświęcona będzie jednemu z epizodów wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920 r. – powołaniu w Białymstoku Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski. TKRP, powołany z inicjatywy Lenina w czasie ofensywy Armii Czerwonej w lipcu i sierpniu 1920 r., miał pełnić funkcję tymczasowego, komunistycznego rządu polskiego. Prelekcja poruszy problematykę życia codziennego podczas rządów TKRP, formowanie Polskiej Armii Czerwonej, kwestie narodowościowe w Białymstoku w trakcie trwania okupacji oraz stosunek miejscowej ludności do okupantów. Wykład ilustrowany będzie krótka prezentacją multimedialną.

Czas trwania zajęć – 60 minut

Koszt: 1 zł/os.

Zapisy na spotkanie z minimum trzydniowym wyprzedzeniem pod numerami telefonów:
85 748 21 19, 517484349.