Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

TOM IX

IKONOSFERA. ZESZYTY MUZEUM IKON W SUPRAŚL | TOM IX | DZIEDZICTWO PODLASIA
Pod redakcją dra Grzegorza Ryżewskiego
Redakcja | Anety Jurgilewicz-Stępień, Anety Kułak, Joanny Tomalskiej-Więcek, Ewy Zalewskiej
Wydawca | Muzeum Podlaskie w Białymstoku | 2021
Format | B5, ss. 216 | oprawa miękka | nakład 500 egz. | ISSN 2720-3514
Druk | Białostockie Zakłady Graficzne
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

TOM IX

„Ikonosfera. Zeszyty Muzeum Ikon w Supraślu”, cz. IX: Dziedzictwo Podlasia. W sferze wystaw stanowi podsumowanie działalności Muzeum Ikon w roku 2019. Wówczas to została utworzona nowa sala poświęcona reliktom świątyń podlaskich. Zostały w niej zaprezentowane najważniejsze obiekty w kolekcji, będące świadectwem dziedzictwa kulturowo-artystycznego na Podlasiu. W Sali zostały pokazane między innymi dwie siedemnastowieczne ikony (Michała Archanioła i proroka Aarona) pochodzące z siedemnastowiecznego ikonostasu cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu, zakupione w 2019 roku dzięki wsparciu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Marszałka Województwa Podlaskiego w ramach zadania „Kolekcje muzealne 2019”.

Ten numer Ikonosfery został podzielony na dwa rozdziały. W pierwszym – Dziedzictwo Podlasia – zabytki sztuki cerkiewnej XVI–XVIII wieku – pojawią się artykuły, które w oparciu o zachowane relikty, odnoszą do historii i sztuki Kościoła wschodniego na Podlasiu.

II część W sferze wystaw. Dziedzictwo Podlasia czasy najnowsze XX–XXI wiek to rozdział poświęcony wystawom, które miały miejsce w naszej placówce w 2019, wystawom, które prezentują ikonę w odsłonie współczesnej. W 2019 roku w Noc Muzeów na ekspozycji Muzeum Ikon została utworzona nowa sala im. prof. Jerzego Nowosielskiego, Artysty, którego realizacje są świadectwem indywidualnego podejścia i rozumienia ikony. Nowa przestrzeń jest miejscem przeznaczonym do eksponowania dzieł Jerzego Nowosielskiego, jak również działań artystycznych, prac inspirowanych ikoną.

Ten rozdział jest dokumentacją najważniejszych wystaw zrealizowanych w 2019 roku.