Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

TOM X

IKONOSFERA. ZESZYTY MUZEUM IKON W SUPRAŚL | TOM X | IKONA OKRESU UNICKIEGO
Redakcja | Anety Jurgilewicz-Stępień, Anety Kułak, Joanny Tomalskiej-Więcek, Ewy Zalewskiej
Wydawca | Muzeum Podlaskie w Białymstoku | 2021
Format | B5, ss. 208 | oprawa miękka | nakład 500 egz. | ISSN 2720-3514
Druk | Białostockie Zakłady Graficzne
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

TOM X

„Ikonosfera. Zeszyty Muzeum Ikon w Supraślu”, t. X: Ikona okresu unickiego to publikacja, do której zostało zaproszone nie tylko grono muzealników, ale również środowisko naukowo-uniwersyteckie. Zeszyt porusza dość szeroki i wielopłaszczyznowy temat, który swym zasięgiem obejmuje zarówno ikony wykonane zgodnie z kanonem, jak też wizerunki tworzone pod wpływem sztuki zachodnioeuropejskiej. To temat, nad którym warto się pochylić, ze względu na zachowane do dziś z tego okresu zabytki. Autorzy w swoich referatach próbują znaleźć odpowiedzi miedzy innymi na pytania o czas i zakres przenikania się wpływów sztuki Wschodu i Zachodu oraz przejmowania tematów, specyficznych dla Zachodu.

Artykuły są częścią pracy włożonej w rozwój muzealnictwa na polu sztuki ikony oraz tradycji i kultury. Współpraca z innymi instytucjami i środowiskiem muzealniczym w przestrzeni publikacji owocuje wzajemną wymianą doświadczeń i badań naukowych.