Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

TRADYCJE I WSPÓŁCZESNOŚĆ TATARÓW – POLSKICH MUZUŁMANÓW – białostocka wystawa w Macedonii

Wystawa przygotowana przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Najwyższe Kolegium Muzułmańskie Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP będzie prezentowana z inicjatywy Ambasady RP w Skopje (Macedonia) od 19 kwietnia 2018 r. w galerii Czifte Amam w Skopje.

Eksponaty i zdjęcia ze zbiorów:  Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego

Koncepcja i tekst: Lucyna Lesisz, Barbara Pawlic-Miśkiewicz

Wystawa ukazuje historię obecności Tatarów na ziemiach polskich, począwszy od końca XIV w. aż po współczesność. To zwięzła i atrakcyjna wizualnie prezentacja osadnictwa na terenach dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, życia duchowego i społecznego oraz wkładu społeczności tatarskiej w rozwój kultury i umacnianie polskiej państwowości. 

Tematami wiodącymi wystawy są: religia (prezentowana jest bogata ikonografia  meczetów, mizarów,  ksiąg religijnych, modlitewników), służba wojskowa (przedstawienie udziału i roli Tatarów w ważnych bitwach i wojnach w szeregach polskich jednostek wojskowych, w tym w walkach o niepodległość, wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. oraz II wojnie światowej), życie społeczne i kulturalne Tatarów w okresie międzywojennym (m.in. powstanie Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej), historia Tatarów polskich po 1945 r. (opis centrów życia religijnego, głównych skupisk społeczności tatarskiej, tradycji religijnych, kulinarnych oraz powstania nowych domów modlitwy).

Wystawa była do tej pory prezentowana m.in. w Kijowie (2018), w Katarze (2017) i Ankarze (2017), Astanie (2017).