Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

Warunki uczestnictwa w konkursie

Warunki uczestnictwa w konkursie

  • Zgłoszenia przyjmowane będą na adres: muzeum.ikon@muzeum.bialystok.pl, w terminie do 31 grudnia 2018 r.
  • Spośród nadesłanych zgłoszeń członkowie jury wyłonią 30 prac, które poddane zostaną dalszej ocenie.
  • Jury przyzna następujące nagrody oraz wyróżnienia:

I miejsce – 4000 zł (brutto),

II  miejsce –3000 zł (brutto),

III miejsce – 2000 zł (brutto).

  • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w ramach ekspozycji stałej muzeum. Będzie je można oglądać od 10 lutego do końca września 2019 r.
  • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na uroczystej gali 10 lutego 2019 r. oraz opublikowane na stronie internetowej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i portalu społecznościowym Muzeum Ikon w Supraślu.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- tytuł pracy, określenie techniki, podanie wymiarów,

- maksymalnie 2 zdjęcia,

- krótką informację o autorze,

- zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikację zdjęć.  

Autorzy zakwalifikowanych do części finałowej konkursu zostaną o tym powiadomieni i poproszeni o dostarczenie oryginałów prac do siedziby muzeum w terminie do 15 stycznia 2019 r. 

Szczegółowych informacji udzielamy po nr tel. 509 336 829.

Regulamin konkursu do pobrania PDF