Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

WIECZÓR HISTORYCZNY: Naczelne Dowództwo Sił Zbrojnych podaje do wiadomości…” – czyli co zwykły Niemiec wiedział o działaniach wojennych w regionie białostockim we wrześniu 1939 r.

Czwartek 17 października 2019 r., godz. 18.00, Muzeum Historyczne ul. Warszawska 37

Prelegent dr Tomasz Wesołowski.
W referacie zostanie zaprezentowane zestawienie wiadomości o przebiegu działań wojennych we wrześniu 1939 r., jakie - w różnej postaci - do obiegu informacyjnego III Rzeszy wprowadzało Naczelne Dowództwo Wehrmachtu (OKW). Omówienie tych materiałów stanowi okazję i pretekst do rozważań na temat cenzury wojennej oraz metod kształtowania obrazu działań wojennych w społeczeństwie. 

wstęp: 2 zł/os.