Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

WIECZÓR HISTORYCZNY: Promocja najnowszych publikacji Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego RP

Piątek 13 grudnia 2019 r., godz. 18.00, Muzeum Historyczne ul. Warszawska 37

Książka „Z opowieści mojej matki” to zbiór opowiadań Jana Sobolewskiego (1925-2018), nestora polskiej społeczności tatarskiej, weterana wojennego, mieszkańca Białegostoku, który przez całe lata spisywał swoje wspomnienia z okresu dzieciństwa oraz młodości.
Publikacja „Tatarskie imiona. Źródła i znaczenie imion polskich Tatarów” przedstawia zakres i popularność nazewniczą nowo narodzonych w gminach tatarskich w Studziance (1798–1854), Kruszynianach (1866–1900) i Sorok Tatarach (1834–1940).
Wydanie książek było możliwe dzięki dotacjom Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Wydawca: Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej Najwyższe Kolegium Muzułmańskie
Książki dostępne są on-line na stronie: www.bibliotekatatarska.pl

Wstęp bezpłatny