Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

WIECZÓR HISTORYCZNY „Tatarskie love story”

WIECZÓR HISTORYCZNY „Tatarskie love story”
Dnia 22 lutego 2017 r. o godz. 18.00 w Muzeum Historycznym w Białymstoku

Promocję wydawnictwa Muzułmańskiego Związku Religijnego
pod red. Barbary Pawlic-Miśkiewicz, Anny Mucharskiej, Lilli Świerblewskiej.

Barania skóra, złączone kciuki, podniosła modlitwa imama, przejęcie, skupienie, szczęście młodej pary i ich bliskich… Album „Tatarskie love story. Rytuały przejścia Tatarów polskich – ślub” poświęcony jest tradycji ślubnej Tatarów. Materiał ikonograficzny jest niezwykłym dokumentem prezentującym zmieniający się styl, modę i obyczaje przy niezmiennej dbałości w zachowaniu prawidłowego porządku religijnego. Najstarsze fotografie pochodzą z lat trzydziestych XX wieku, najnowsze datowane są na rok 2012.
Książkę wydano dzięki dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji