Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

WIELKA KSIĘGA ADRESOWA MIĘDZYWOJENNEGO BIAŁEGOSTOKU – spotkanie promocyjne

11 grudnia 2019 r., godz. 17.00, Ratusz w Białymstoku (Rynek Kościuszki 10)
wstęp wolny

Stowarzyszenie na rzecz bibliotek Białegostoku „Addenda” oraz Muzeum Podlaskie w Białymstoku zapraszają na prezentację internetowej wyszukiwarki danych personalno-adresowych mieszkańców Białegostoku z okresu międzywojennego opublikowanych w księgach adresowych, telefonicznych i handlowych miasta wydanych przed 1939 r. zrealizowanej ze środków z budżetu miasta Białystok. 

Na spotkaniu zostanie oficjalnie uruchomiona i zaprezentowana „Wielka księga adresowa międzywojennego Białegostoku”. Jest to internetowa wyszukiwarka danych personalno-adresowych mieszkańców Białegostoku z okresu międzywojennego, opublikowanych w księgach adresowych, telefonicznych i handlowych miasta wydanych przed 1939 r. przygotowana przez Stowarzyszenie na rzecz bibliotek Białegostoku „Addenda”.
W ostatnich latach obserwuje się stały wzrost zainteresowania historią, zwłaszcza przeszłością lokalną, naszych „małych ojczyzn”. W tę tendencję wpisują się także bardzo popularne w ostatnich latach poszukiwania genealogiczne, których prowadzenie jest znacznie ułatwione dzięki możliwości wyszukiwania informacji w Internecie, na łatwo dostępnych stronach internetowych poświęconych tej tematyce, w wirtualnych kolekcjach, archiwach, bibliotekach cyfrowych czy repozytoriach. Ale chociaż dostęp do nieprzebranego materiału źródłowego jest dzięki temu ułatwiony, jego ogrom oraz rozproszenie utrudnia odnajdywanie ułamkowych, często bardzo drobnych danych z przeszłości. W rezultacie dużą popularnością cieszą się wszelkie inicjatywy indeksacyjne i otwarte serwisy umożliwiające szybkie i masowe wyszukiwanie danych historycznych czy informacyjnych. Indeksacja dotyczyć może nie tylko archiwaliów, ale również dokumentów bibliotecznych, które często zawierają w sobie duży ładunek informacyjny pozwalający na odkrywanie przeszłości czy prace genealogiczne. Dotyczy to chociażby dawnej prasy, wydawnictw urzędowych, kalendarzy czy właśnie ksiąg adresowych, telefonicznych i handlowych, przechowywanych w lokalnych, krajowych i zagranicznych bibliotekach.

Księgi te, ze względu na swoją obszerność i rozproszenie w różnych księgozbiorach, są często trudnym materiałem do poszukiwań informacji, dlatego Stowarzyszenie na rzecz bibliotek Białegostoku „Addenda” wyszło z inicjatywą indeksacji tego typu wydawnictw i udostępnienia zgromadzonych w ten sposób informacji dotyczących Białegostoku w latach 1919-1939 za pośrednictwem otwartej i darmowej wyszukiwarki. Strona, na którą Państwo trafiliście, zawiera wyszukiwarkę zindeksowanych informacji personalno-adresowych o międzywojennych mieszkańcach Białegostoku. Zawarte tu informacje pochodzą z ponad 10 różnych wydawnictw z lat 1921-1939: ogólnopolskich i lokalnych ksiąg adresowych, ksiąg telefonicznych, informatorów, oficjalnych wykazów i spisów. Wyszukiwarka pozwala na odnajdywanie informacji poprzez nazwisko, branżę lub wykonywany zawód oraz adres. Mamy nadzieję, że te cztery podstawowe dane pozwolą wszystkim zainteresowanym na znalezienie poszukiwanych informacji lub odkrycie zupełnie nieznanych wątków z przeszłości.

Zadanie dofinansowano ze środków z budżetu miasta Białystok.

Zapraszamy serdecznie!