Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

archeologia


SUBNEOLIT ŚRODKOWEGO MAZOWSZA W ŚWIETLE ARCHIWALNTCH ZBIORÓW PAŃSTWOWEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNEGO W WARSZAWIE
Pod redakcją: Michała Przeździeckiego, Wojciecha Brzezińskiego i Adama Wawrusiewicza
Wydawca: Uniwersytet Warszawski, 2022, ISBN 978-83-66210-23-3
Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 2022, ISBN 978-83-966030-2-9
Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2022, ISBN 978-83-964457-9-7
Warszawa – Białystok, 2022
Format A4, oprawa twarda
 

Mija pół wieku od czasu, gdy Elżbieta Kempisty (1938-1985) obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt. Tzw. kultura ceramiki grzebykowo- -dołkowej na Mazowszu i Podlasiu. Zaraz po tym, Jej praca ukazała się drukiem na łamach XXXVII i XXXVIII tomu Wiadomości Archeologicznych. Zarówno pierwsza, źródłowa część pt. Materiały tzw. kultury ceramiki grzebykowo-dołkowej z terenu Mazowsza i Podlasia, jak też druga, analityczna pt. Kultura ceramiki grzebykowo-dołkowej na Mazowszu i Podlasiu, na kilka dziesięcioleci stały się podstawą naszej wiedzy o ugrupowaniach subneolitycznych (paraneolitycznych), tj. społecznościach ostatnich łowców-zbieraczy dominujących w okresie neolitu na rozległych obszarach północno-wschodniej Polski. Wydawałoby się, że dziś, bogatsi o lata doświadczeń, wyposażeni w szereg nowych możliwości będziemy wiedzieć więcej. Będziemy rozumieć łowców… Przynajmniej w stopniu równym współczesnym im rolnikom i hodowcom. Nic bardziej mylnego. Oczywiście dysponujemy większą pulą źródeł, poznajemy kolejne osady, cmentarzyska, a nawet miejsca rytualne. Coraz więcej jest dat, obserwacji paleośrodowiskowych, analiz smół, izotopów, makroszczątków… Próbujemy spojrzeć z perspektywy wschodu lub zachodu. Gdzieś „uciekło” nam jednak centrum! Właśnie to centrum, środkowe Mazowsze, miejsce, gdzie łączą się wielkie rzeki, gdzie stykają się dwa, odrębne modele neolitycznego „świata” w jakiś sposób zostało „zapomniane”.

Przedkładana książka jest próbą zmiany tego stanu. To forma autorskiego powrotu do „starych”, pozyskanych blisko sto lat temu, źródeł i powtórnego spojrzenia na nie z własnej, nieco innej perspektywy. Efektem jest przedkładana monografia zadedykowana pamięci Elżbiety Kempisty, postaci wyjątkowej i bez wątpienia najwybitniejszej badaczce subneolitu na ziemiach polskich

Publikację dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji KulturyFORTECE NA BAGNACH. NAJSTARSZE ZAŁOŻENIA OBRONNE PÓŁNOCNEGO PODLASIA
Katalog wystawy
Autorzy: Aleksander Piasecki, Adam Wawrusiewicz
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok 2021
Format: 210 x 210 mm
Oprawa miękka, s.63
ISBN 978-83-960139-1-0
cena 25,00 zł


Okładka książki w kolorze brązowo - żółtym. Napis: Podlaskie Zeszyty Archeologiczne.
PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 14-15
Redakcja: Halina Karwowska, Ireneusz Kryński, Hubert Lepionka
Kornelia Piasecka, Aleksander Piasecki,
Katarzyna Rusin, Irena Taranta, Adam Wawrusiewicz
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2020
Format B5, s. 182, oprawa miękka, ISSN 1895-4243
cena 20,00 zł

OSOWA. OSADA Z OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH NAD CZARNĄ HAŃCZĄ
Autorzy: Danuta Jaskanis, Paweł Szymański
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wydział Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Białystok 2020
Format A4, stron 400, ISBN (MPB) 978-83-954471-6-7, ISBN (WAUW) 978-83-66210-09-7
Publikacja została dofinansowana ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art.80 ust.1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych oraz przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.
Wydawnictwo jest w dystrybucji bezpłatnej. Zamawiający ponosi jedynie koszt opakowania i przesyłki.

Osowa. Osada z okresu wpływów rzymskich... PDF do pobrania

więcej


 

 

 

 

 

 


NA RUBIEŻY KULTUR.
BADANIA NAD OKRESEM NEOLITU
I WCZESNĄ EPOKĄ BRĄZU
Redakcja: Urszula Stankiewicz, Adam Wawrusiewicz
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2011
Format A4, s. 400, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-05-9
cena 35,00 zł

Spis treści


 

 

 

GRĄDY-WONIECKO. OSTATNI ŁOWCY-ZBIERACZE ZNAD ŚRODKOWEJ NARWI
Autorzy: Adam Wawrusiewicz, Tomasz Kalicki, Michał Przeździecki, Marcin Frączek,
Dariusz Manasterski

Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2017
Format A4, oprawa twarda, ISBN 978-83-950007-0-6
nakład wyczerpany 

Grądy-Woniecko. Ostatni łowcy-zbieracze... PDF do pobrania

więcej


 

 

 

 

 OBIEKTY OBRZĘDOWE PUCHARÓW DZWONOWATYCH Z SUPRAŚLA.
ZŁOŻENIE DARÓW – PRZEJĘCIE TERENU CZY INTEGRACJA KULTUROWA?
Autorzy: Adam Wawrusiewicz, Katarzyna Januszek, Dariusz Manasterski
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2015
Format A4, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-48-6
Wydawnictwo bezpłatne. Zamawiający ponosi koszt opakowania i przesyłki. 
nakład wyczerpany 

Obiekty obrzędowe... PDF do pobrania

więcej 


 

 

 

 
ŚREDNIOWIECZNE CMENTARZYSKO W CZARNEJ WIELKIEJ,
STAN. 1, WOJ. PODLASKIE (BADANIA 1951-1978), tom II
Redakcja: Halina Karwowska
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2014
Format A4, s. 263, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-33-2
Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wydawnictwo jest w dystrybucji bezpłatnej. Zamawiający ponosi jedynie koszt opakowania
i przesyłki.
nakład wyczerpany 
Spis treści


ŚREDNIOWIECZNE CMENTARZYSKO W CZARNEJ WIELKIEJ,
STAN. 1, WOJ. PODLASKIE (BADANIA 1951-1978), tom I
Autorzy: Anna Bieńkowska, Michał Dzik, Kornelia Piasecka
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2013
Format A4, s. 274, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-21-9
Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wydawnictwo jest w dystrybucji bezpłatnej. Zamawiający ponosi jedynie koszt opakowania
i przesyłki.
nakład wyczerpany 
Spis treści


 

 

 

 
STAN BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH NA POGRANICZU POLSKO-BIAŁORUSKIM
OD WCZESNEGO ŚREDNIOWIECZA PO CZASY NOWOŻYTNE
Redakcja: Halina Karwowska i Aleksander Andrzejewski
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2006
Format B5, s. 239, oprawa miękka, ISBN 83-87026-70-0
Wydawnictwo bezpłatne. Zamawiający ponosi koszt opakowania i przesyłki.
nakład wyczerpany 
Spis treści


 
 
 
 
 
 
 
PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 13/2017
Redakcja: Halina Karwowska, Ireneusz Kryński, Hubert Lepionka
Kornelia Piasecka, Aleksander Piasecki,
Katarzyna Rusin, Irena Taranta, Adam Wawrusiewicz
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2017
Format B5, s. 252, oprawa miękka, ISSN 1895-4243
cena 20,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 12/2016
Redakcja: Halina Karwowska, Ireneusz Kryński, Kornelia Piasecka, Aleksander Piasecki,
Katarzyna Rusin, Urszula Stankiewicz, Irena Taranta, Adam Wawrusiewicz
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2017
Format B5, s. 252, oprawa miękka, ISSN 1895-4243
cena 20,00 zł

Spis treści


 

 

 

 

 

 

PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 10-11/2014-2015
Redakcja: Halina Karwowska, Ireneusz Kryński, Katarzyna Rusin, Urszula Stankiewicz,
Adam Wawrusiewicz
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2016

Format B5, s. 213, oprawa miękka, ISSN 1895-4243
cena 18,00 zł

Spis treści


 

 

 

 

 

 

PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 9/2013
Redakcja: Halina Karwowska, Ireneusz Kryński, Katarzyna Rusin, Urszula Stankiewicz,
Adam Wawrusiewicz
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2013
Format B5, s. 186, oprawa miękka, ISSN 1895-4243
cena 18,00 zł

Spis treści


 

 

 

 

 

 

PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 7-8/2011-2012
Redakcja: Halina Karwowska, Ireneusz Kryński, Katarzyna Rusin, Urszula Stankiewicz,
Adam Wawrusiewicz

Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2012
Format B5, s. 218, oprawa miękka, ISSN 1895-4243
cena 10,00 zł

Spis treści


 

 

 

 

 

 

PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 6/2010
Redakcja: Halina Karwowska, Ireneusz Kryński, Katarzyna Rusin, Urszula Stankiewicz,
Adam Wawrusiewicz

Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2010
Format B5, s. 226, oprawa miękka, ISSN 1895-4243
Wydawnictwo jest w dystrybucji bezpłatnej. Zamawiający ponosi jedynie koszt opakowania
i przesyłki.

nakład wyczerpany 

Spis treści


 

 

 

 

 

 

PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 5/2009
Redakcja: Halina Karwowska, Ireneusz Kryński, Katarzyna Rusin, Urszula Stankiewicz
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2009
Format B5, s. 270, oprawa miękka, ISSN 1895-4243
Wydawnictwo jest w dystrybucji bezpłatnej. Zamawiający ponosi jedynie koszt opakowania
i przesyłki.

nakład wyczerpany 

Spis treści


 

 

 

 

 

 

PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 4/2008
Redakcja: Halina Karwowska, Ireneusz Kryński, Katarzyna Rusin, Urszula Stankiewicz
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2008
Format B5, s. 259, oprawa miękka, ISSN 1895-4243
Wydawnictwo jest w dystrybucji bezpłatnej. Zamawiający ponosi jedynie koszt opakowania
i przesyłki.

nakład wyczerpany

Spis treści


 

 

 

 

 

 

PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 3/2007
Redakcja: Krystyna Bieńkowska, Halina Karwowska, Ireneusz Kryński, Katarzyna Rusin,
Urszula Stankiewicz

Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2007
Format B5, s. 271, oprawa miękka, ISSN 1895-4243
Wydawnictwo jest w dystrybucji bezpłatnej. Zamawiający ponosi jedynie koszt opakowania
i przesyłki.

nakład wyczerpany 

Spis treści


 

 

 

 

 

 

PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 2/2006
Redakcja: Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2006
Format A5, s. 223, oprawa miękka, ISSN 1895-4243
Wydawnictwo jest w dystrybucji bezpłatnej. Zamawiający ponosi jedynie koszt opakowania
i przesyłki.

nakład wyczerpany 

Spis treści


 

 

 

 

 

 

PODLASKIE ZESZYTY ARCHEOLOGICZNE, 1/2005
Redakcja: Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2005
Format A5, s. 200, oprawa miękka, ISSN 1895-4243
Wydawnictwo jest w dystrybucji bezpłatnej. Zamawiający ponosi jedynie koszt opakowania
i przesyłki.

nakład wyczerpany 

Spis treści


 

 

 

 

 

 

TYKOCIN. Z ARCHEOLOGIĄ PO DRODZE
Autorzy: Urszula Stankiewicz, Adam Wawrusiewicz
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, 2012
Format A5, s. 16, oprawa miękka, ISBN 978-83-87026-14-1
cena 2,00 zł
Informator wystawy poświęconej wykopaliskom archeologicznym prowadzonym w Tykocinie
w latach 2011 – 2012.

nakład wyczerpany