Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

historiaNAJDAWNIEJSZE PRZYWILEJE KRÓLEWSKIEGO MIASTA BIELSKA Z XV I XVI WIEKU
Autor: Waldemar Bukowski, Dorota Michaluk
Rok wydania 2018, Ciechanowiec-Warszawa
Wydawca: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu
Format: 280x280 mm, s.115, oprawa twarda
ISBN 978-83-62374-29-8
Wydawnictwa sprzedawane są w Muzeum w Bielsku Podlaskim                           
Cena: 55 zł

Bielsk Podlaski jest jednym z najstarszych ośrodków miejskich na Podlasiu. Funkcjonował jako ruski gród od wczesnego średniowiecza. Najstarsza zachowana wzmianka dotycząca Bielska wskazuje na istnienie grodu w 1252 roku. Potem, wraz z innymi ruskimi księstwami, wszedł w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego. Wielki książkę Witold w 1430 roku ustanowił wójtostwo. W 1495 roku  otrzymał prawa miejskie magdeburskie z rąk wielkiego księcia litewskiego Aleksandra Jagiellończyka.


KATALOG ZABYTKÓW SZTUKI W POLSCE, SERIA NOWA, T. 12, WOJEWÓDZTWO PODLASKIE (BIAŁOSTOCKIE), Z. 4, POWIAT BIELSKI, CZĘŚĆ TEKSTOWA ORAZ ILUSTRACYJNA 
Pod redakcją: Zbigniewa Michalczyka, Doroty Piramidowicz, Katarzyny Uchowicz, Marcina Zglińskiego,
fotografie: Piotr Jamski
Wydawca: Instytut Sztuki PAN
                                        Format: 125x165 mm, s. 324 (cz. tekst), 724 (cz.ilustracje) oprawa twarda,
                                        ISBN 978-83-65630-52-0 (cz. tekst), ISBN 978-83-65630-87-2 (cz. ilustracje)
                                        Wydawnictwa sprzedawane są w Muzeum w Bielsku Podlaskim
                                        Cena 65,00


"KSIĘGI POŻYTECZNE..." DRUKI OFICYNY SUPRASKIEJ.
Autor: Beata Wilczewska
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku 
Format: 160x230 mm, s.34, oprawa miękka
Cena 8,00

 

 


Wydawnictwo jest katalogiem do wystawy „Księgi pożyteczne…” Druki oficyny supraskiej. Przedstawia historię drukarni OO. Bazylianów w Supraślu. Znajdziemy tu również  omówienie tematów druków, znaczenie tłoczni supraskiej i zdobnictwo ksiąg. W katalogu znajdują się zdjęcia druków supraskich eksponowanych na wystawie. Książki pochodzą z trzech białostockich bibliotek: Biblioteki Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego i Biblioteki Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.


OBRAZ Z WOJENNEGO SZLAKU
Praca zbiorowa pod redakcją Piotra Sawickiego jr
Autorzy: Małgorzata Golińska, Katarzyna Sawicka, Piotr Sawicki jr, Dorota Wierzbicka-Miłkowska, Paula Jadwiga Wojtacka OCV
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Format: 14x20 cm, s.63, oprawa miękka,
Cena 8,00 zł
 


Książka opowiada historię obrazu Matki Boskiej Tatiszczewskiej. Powstał na dalekiej Syberii a dokładnie w Tatiszczewie w 1941 r. z okazji wizyty gen. Sikorskiego. Namalował go wybitny białostocki artysta awangardowy Piotr Sawicki (m.in. autor rzeźby „Psa Kawelina”, twórca Białostockiego Teatru Lalek), który był kapralem 14 Pułku Piechoty II Korpusu gen. Andersa. Został wykonany na prośbę kapelana 15 Pułku o. Tadeusza Walczaka SJ.
Dzieło pełniąc funkcję ołtarza polowego, przemierzyło cały szlak bojowy andersowców (wraz z Sawickim i o.Walczakiem) od Dżałał-Abad w Kirgizji poprzez Iran, Irak, Palestynę, Egipt aż po Monte Cassino na Półwyspie Apenińskim.
Gdy wojenny kurz opadł, o. Walczak w 1946 r. przywiózł obraz do Anglii, a w 1949 r. zabrał go ze sobą na misje do Północnej Rodezji (dzisiaj Zambia).
Po 29 latach przekazał Matke Boską Tatiszczewską swoim druhom z 15 Pułku Piechoty. Ci z kolei podarowali dzieło Instytutowi Polskiemu i Muzeum gen. Sikorskiego w Londynie. Od marca 1975 r. obraz jest wystawiony w londyńskiej kaplicy jezuitów na Willesden Green gdzie modlą się do niego kolejne pokolenia angielskiej Polonii.
 
 
CMENTARZ FARNY W BIAŁYMSTOKU
Autor: Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Elżbieta Świątkowska-Kozłowska, Aneta Kułak, Andrzej Lechowski, Adam Szot, Wiesław Wróbel
Wydawca: Fundacja Ochrony Zabytków "Na Rubieży", Białystok 2017
Format: C5, s. 370, oprawa twarda, ISBN 978-83-946649-2-3
Cena 35,00 zł
WIELKA SYNAGOGA W TYKOCINIE
Autorzy: Andrzej Lechowski, Ewa Wroczyńska, Maria Pisarska-Kalisty
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2017
Format: B5, s. 40, oprawa twarda, ISBN 978-83-948327-4-2
Cena 20,00 zł
THE GREAT SYNAGOGUE IN TYKOCIN
Text: Andrzej Lechowski, Ewa Wroczyńska, Maria Pisarska-Kalisty
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2017
Polish-English translation: Katarzyna Niziołek
Format: B5, s. 40, oprawa twarda, ISBN 978-83-948327-5-9
Cena 20,00 zł

SEKRETY BIAŁEGOSTOKU
Autor: Andrzej Lechowski
Wydawca: Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, 2016
Format 24 cmx17cm, s.176, oprawa twarda, ISBN 978-83-7729-325-6
cena 35,00 zł
U nas z autografem autora.
 Białostockie ulice i domy skrywają wiele tajemnic. Krew w żyłach mroziły takie historie, jak choćby noworoczna herbatka u generała Stelnickiego zakończona trzema trupami. Życie dawnych białostocczan nie było przecież łatwe. Zgodnie z przepisami musieli poruszać się tylko prawą stroną chodników. Ba! Uważać nawet na fryzjerów dmuchających im...w szyje! Z pomocą spieszyli na szczęście wynalazcy. Bo to właśnie tu wymyślono aparat umożliwiający chodzenie po wodzie czy cudowną tabletkę kojącą nerwy...
Opowieści Andrzeja Lechowskiego odkrywają wielkie miłości, zdrady, kradzieże i pospolite przestępstwa.

1000 MUZEÓW W POLSCE. PRZEWODNIK
Autor: Dorota Folga-Januszewska
Wydawca: Wydawnictwo BOSZ, 2011
Format: 22cmx12cm, S. 1104, oprawa twarda, ISBN 978-83-7576-134-4
cena 60,00 zł
 


Przewodnik „1000 muzeów w Polsce” to kompendium wiedzy o działających w Polsce muzeach wszelkiego rodzaju – od narodowych, okręgowych i regionalnych po prywatne i społeczne. Każda nota o muzeum zawiera dane teleadresowe, informacje o historii, zbiorach, stałych ekspozycjach oraz działalności dodatkowej. Przewodnik bogato ilustrowany, zawiera także indeks nazwisk oraz indeks muzeów według kategorii zbiorów.
Przedstawione w publikacji informacje prezentują muzea w Polsce w roku 2011. Przewodnik zawiera:
- alfabetyczny układ miejscowości
- wszystkie rodzaje muzeów
- informacje o historii, zbiorach, ekspozycjach, działalności muzeów
- indeks muzeów według kategorii zbiorów
- ponad 2000 zdjęć

ADOLF BIAŁOKOZ. PAMIĘTNIK 1861-1864
Opracowanie i redakcja: Piotr Niziołek
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2016
Format 23 cmx19cm, s.130, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-49-3
cena 28,00 zł
 
W 1988 r. do zbiorów Muzeum Polskiego w Białymstoku trafił niezwykły zabytek – pamiętnik Adolfa Białokoza. Zawarte w nim informacje rzuciły nowe światło na wydarzenia z lat 1861–1863, lecz równocześnie zmąciły naszą dotychczasową wiedzę o strukturach niepodległościowych w mieście nad Białą. Jest to źródło specyficzne i nie mogło zostać wydane bez krytycznego komentarza historycznego.
Na ręce czytelników składamy tom zachowanej części wspomnień powstańczego naczelnika miasta Białegostoku. Osoba Adolfa Białokoza pozostawała na przestrzeni przeszło stu pięćdziesięciu lat od upadku insurekcji prawdziwą zagadką. Nie było pewności, co do funkcji, jaką pełnił w konspiracji, ani co do losów, jakie stały się jego udziałem po klęsce największego ze zrywów niepodległościowych. Mamy nadzieję, że publikacja okaże się interesująca i zachęci młode pokolenie badaczy oraz uczniów szkół średnich i gimnazjalnych do zgłębiania wciąż jeszcze nieodkrytego tematu, jakim są dzieje powstańców styczniowych.

BIELSK PODLASKI I JEGO MIESZKAŃCY na przełomie XIX i XX wieku w kolekcji zdjęć Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Autorzy: Alina Dębowska, Katarzyna Sołub, Jerzy Sołub
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2015
Format 27x30 cm, s.60, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-34-9
cena 25,00 zł
 


Publikacja o charakterze katalogowym zawiera ponad 80 fotografii ze zbiorów Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz obszerny wstęp historyczny o bielskich atelier. W części katalogowej znajdziemy ujęcia miasta i jego mieszkańców z końca XIX i początku XX wieku wykonane przez miejscowych mistrzów fotografii: F. Golcmana, M. Juraszajtis, J. Zydrańskiego oraz fotografów z okresu międzywojennego takich jak Z. Wilk, D. Duksin czy M. Witkowski. Album zawiera również unikatowe zdjęcia ze szklanych negatywów Witkowskiego pochodzących z lat 30 XX wieku, które trafiły do muzealnych zbiorów w 2014 roku.

MIESZKAŃCY TYKOCINA W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH 1944-1945
Autor: Marzena Pisarska – Kalisty
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2009
Format B5, s. 64, oprawa miękka, ISBN 978-83-87026096-7
cena 10,00 zł

IZABELA BRANICKA W 200-LECIE ŚMIERCI
Autorzy: Adam Czesław Dobroński, Andrzej Lechowski
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2008
Format B5, s. 63, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-8-82
cena 25,00 zł
nakład wyczerpany 

ULICA WARSZAWSKA
Autor: Andrzej Lechowski
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2007
Format B5, s. 96, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-87-5-0
Wydawnictwo jest w dystrybucji bezpłatnej. Zamawiający ponosi jedynie koszt opakowania
i przesyłki.
nakład wyczerpany 

RYNEK KOŚCIUSZKI
Autor: Andrzej Lechowski
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2007
Format B5, s. 96, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-93-6
cena 25,00 zł
 
Wydawnictwo poświęcone historii białostockiego Rynku.

ILUSTROWANY ŚPIEWNICZEK PIOSENEK LEGIONOWYCH
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2012
Format B5, s. 12, oprawa miękka
nakład wyczerpany 

PODLASKIE. PAMIĘĆ, TOŻSAMOŚĆ, ROZWÓJ
Autorzy: Andrzej Strumiłło, Adam Czesław Dobroński, Andrzej Lechowski, Leon Tarasewicz, Grzegorz Dąbrowski, Małgorzata Niezabitowska, Małgorzata Dmitruk, Adam Wajrak, Ignacy Karpowicz, Jarosław Perszko, Dorota Perszko, Krzysztof Czyżewski
Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2014
Format 26x27 cm, s. 186, oprawa twarda w etui, ISBN 978-83-62528-54-7
PRZECENA: cena 20,00 zł
 
Autorami tej książki są pisarze, artyści, historycy i ekolodzy. Podlaskie widziane ich oczami dalekie jest od jednolitej wizji i formy narracji. Szkic historyczny i esej literacki spotykają się tu z rozmową, anegdotą, wspomnieniem czy poetycką impresją. Przenikają się w niej ze sobą różne tony – popularnonaukowy, nostalgiczny, prowokacyjny, krytyczny, wizjonerski czy humorystyczny. Dzięki temu ten niejednolity, chociaż odważnie sięgający po odcienie osobiste i kontrastowe, portret regionu nie daje się zamknąć w standardowej postaci, lecz stara się pozostać wierny duchowi tej niepowtarzalnej, pogranicznej krainy.

Krzysztof Czyżewski

BIAŁYSTOK. PRZEWODNIK PO MIEŚCIE I OKOLICY,
reprint wydawnictwa z 1939 r.
Autorzy: Michał Goławski, Eugeniusz Kazimirowski
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2014
Format B6, s. 112, oprawa miękka, dołączony plan Białegostoku z 1939 r. 
nakład wyczerpany 

 


Reprint na podstawie wydania: Michał Goławski i Eugeniusz Kazimirowski „Białystok. Przewodnik po mieście i okolicy.” Z 1939 r., Wydawnictwo Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Drukarnia Lechia, Białystok, Rynek Kościuszki 15.
Przewodnik ilustrowany fotografiami i rysunkami autorstwa E. Kazimirowskiego.