Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego

Kalendarz wydarzeń MPB

historia

 
 
W POSZUKIWANIU TOŻSAMOŚCI MIASTA. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA BIAŁEGOSTOKU W LATACH 1795-1939
Autor: Małgorzata Dolistowska
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2018
Format: A4, s. 411, oprawa twarda, ISBN 978-83-7431-530-2
Cena 120,00 zł
 
CMENTARZ FARNY W BIAŁYMSTOKU
Autor: Joanna Kotyńska-Stetkiewicz, Elżbieta Świątkowska-Kozłowska, Aneta Kułak, Andrzej Lechowski, Adam Szot, Wiesław Wróbel
Wydawca: Fundacja Ochrony Zabytków "Na Rubieży", Białystok 2017
Format: C5, s. 370, oprawa twarda, ISBN 978-83-946649-2-3
Cena 35,00 zł
W BIAŁOSTOCKICH KARCZMACH, ZAJAZDACH I RESTAURACJACH
Autor: Andrzej Fiedoruk
Wydawca: DORZECZE, Białystok 2017
Format: A4, s. 192, oprawa twarda, ISBN 978-83-64319-01-3
Cena 40,00 zł
STO LAT BĘDĄ TRWAĆ BEZ OPIEKI NICZYJEJ. CMENTARZE WOJENNE Z CZASÓW I WOJNY ŚWIATOWEJ W BIAŁYMSTOKU I POWIECIE BIAŁOSTOCKIM
Autor: Małgorzata Karczewska
Wydawca: Ośrodek Badań Europy Środkowo-Wschodniej, Białystok 2017
Format: B5, s. 340, oprawa twarda, ISBN 978-83-942895-4-6
Cena 35,00 zł
nakład wyczerpany
WIELKA SYNAGOGA W TYKOCINIE
Autorzy: Andrzej Lechowski, Ewa Wroczyńska, Maria Pisarska-Kalisty
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2017
Format: B5, s. 40, oprawa twarda, ISBN 978-83-948327-4-2
Cena 20,00 zł
THE GREAT SYNAGOGUE IN TYKOCIN
Text: Andrzej Lechowski, Ewa Wroczyńska, Maria Pisarska-Kalisty
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2017
Polish-English translation: Katarzyna Niziołek
Format: B5, s. 40, oprawa twarda, ISBN 978-83-948327-5-9
Cena 20,00 zł

SEKRETY BIAŁEGOSTOKU
Autor: Andrzej Lechowski
Wydawca: Dom Wydawniczy Księży Młyn, Łódź, 2016
Format 24 cmx17cm, s.176, oprawa twarda, ISBN 978-83-7729-325-6
cena 35,00 zł
U nas z autografem autora.
 
Białostockie ulice i domy skrywają wiele tajemnic. Krew w żyłach mroziły takie historie, jak choćby noworoczna herbatka u generała Stelnickiego zakończona trzema trupami. Życie dawnych białostocczan nie było przecież łatwe. Zgodnie z przepisami musieli poruszać się tylko prawą stroną chodników. Ba! Uważać nawet na fryzjerów dmuchających im...w szyje! Z pomocą spieszyli na szczęście wynalazcy. Bo to właśnie tu wymyślono aparat umożliwiający chodzenie po wodzie czy cudowną tabletkę kojącą nerwy...
Opowieści Andrzeja Lechowskiego odkrywają wielkie miłości, zdrady, kradzieże i pospolite przestępstwa.

KATALOG ZABYTKÓW SZTUKI W POLSCE, WOJEWÓDZTWO PODLASKIE (BIAŁOSTOCKIE)
MIASTO BIAŁYSTOK T. XII, Z. 2
Redakcja: Marcin Zgliński, Anna Oleńska
Wydawca: Instytut Sztuki PAN, Warszawa, 2015
Format: A5, s. 322, oprawa twarda, ISBN 978-83-63877-64-4
cena 60,00 zł
nakład wyczerpany
Do czytelników trafia wyjątkowe wydawnictwo. Po raz pierwszy jeden tom Katalogu obejmuje całe miasto z kompletnym zasobem zabytków. Czytelnik po raz pierwszy dostaje do ręki kompendium obejmujące całe spektrum materii zabytkowej zgromadzonej w granicach Białegostoku (z wyłączeniem kolekcji prywatnych i muzealnych), od drobnych przykładów rzemiosła artystycznego po założenia urbanistyczne.
A wszystko to ilustrują liczne fotografie z epoki.

DOM SZLACHTY. HISTORIA DOMU PRZY UL. LIPOWEJ 24 W BIAŁYMSTOKU
Autor: Wiesław Wróbel
Wydawca: Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan , Białystok, 2016
Format 21 cm x 15cm, s.97, oprawa twarda, ISBN 978-83-932980-3-7
cena 25,00 zł
nakład wyczerpany
 
Książka "Dom szlachty. Historia domu przy ul. Lipowej 24 w Białymstoku" została poświęcona przedstawieniu bogatej i ciekawej historii zabytkowego domu przy ul. Lipowej 24, kojarzonego powszechnie jako dom "pod Kariatydami". Do tej pory o przeszłości zabytku wiadomo było niewiele. Historyk Wiesław Wróbel, z inicjatywy Władysława Bojarczyka, prezesa firmy Mark-Bud sp. z o. o., będącej aktualnym użytkownikiem budynku, dokonał ponownej rekonstrukcji historii domu w oparciu o archiwa polskie i zagraniczne. W efekcie powstała niewielka monografia, prezentująca szczegółowe dzieje zabytku, której wydawcą jest Międzynarodowe Stowarzyszenie Białostoczan. Publikacja obejmuje omówienie początków ul. Lipowej oraz genezę powstania budynku (ok. 1807 r.), osoby pierwszych właścicieli, okoliczności zorganizowania w nim siedziby marszałka szlachty (najpierw Obwodu Białostockiego, a później powiatu białostockiego), funkcjonowanie tej instytucji do 1915 r., wreszcie losy zabytku w okresie międzywojennym i powojenny oraz dzieje najnowsze. Monografia ma charakter naukowy, zaopatrzona jest w przypisy odsyłające do źródeł i uszczegóławiające treść książki, którą wzbogacono także o zestaw ilustracji ukazujących dom przy ul. Lipowej 24 na przestrzeni dwóch stuleci. Książka została pomyślana jako pierwszy tomik z serii „Monografie zabytków Białegostoku”, w ramach której planuje się wydawanie kolejnych monografii najważniejszych zabytków naszego miasta.

HISTORIA PODLASKICH SMAKÓW
Autor: Andrzej Fiedoruk
Wydawca: Stowarzyszenie „Dorzecze”, Białystok, 2016
Format: 30,5cmx21,5cm, s. 224, oprawa twarda, ISBN 978-83-64319-00-6
cena 55,00 zł
 
Andrzej Fiedoruk od lat konsekwentnie opisuje historię i tradycje swego rodzinnego gniazda – Podlasia. Jego najnowsze dzieło „Historia podlaskich smaków” to najbardziej kompetentny wykład o kulinarnej przeszłości i teraźniejszości tego regionu, jednego z najwspanialszych w dzisiejszej Polsce, bowiem głęboko i bez reszty zanurzonego w wielokulturowej tradycji niegdysiejszej Rzeczypospolitej. Czytając Fiedoruka rozumiemy doskonale nie wszystkim przecież objawiona prawdę, że gotowanie to nie tylko zbiór pewnych czynności, mających na celu przygotowanie strawy, lecz przede wszystkim element kultury, wręcz jej emanacja. Nie wyobrażam sobie nikogo, kto chcąc dobrze poznać podlaską tradycję nie umieściłby dzieła Fiedoruka na swej liście lektur obowiązkowych.

Robert Makłowicz

1000 MUZEÓW W POLSCE. PRZEWODNIK
Autor: Dorota Folga-Januszewska
Wydawca: Wydawnictwo BOSZ, 2011
Format: 22cmx12cm, S. 1104, oprawa twarda, ISBN 978-83-7576-134-4
cena 60,00 zł
 
Przewodnik „1000 muzeów w Polsce” to kompendium wiedzy o działających w Polsce muzeach wszelkiego rodzaju – od narodowych, okręgowych i regionalnych po prywatne i społeczne. Każda nota o muzeum zawiera dane teleadresowe, informacje o historii, zbiorach, stałych ekspozycjach oraz działalności dodatkowej. Przewodnik bogato ilustrowany, zawiera także indeks nazwisk oraz indeks muzeów według kategorii zbiorów.
Przedstawione w publikacji informacje prezentują muzea w Polsce w roku 2011. Przewodnik zawiera:
- alfabetyczny układ miejscowości
- wszystkie rodzaje muzeów
- informacje o historii, zbiorach, ekspozycjach, działalności muzeów
- indeks muzeów według kategorii zbiorów
- ponad 2000 zdjęć

ADOLF BIAŁOKOZ. PAMIĘTNIK 1861-1864
Opracowanie i redakcja: Piotr Niziołek
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2016
Format 23 cmx19cm, s.130, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-49-3
cena 28,00 zł
 
W 1988 r. do zbiorów Muzeum Polskiego w Białymstoku trafił niezwykły zabytek – pamiętnik Adolfa Białokoza. Zawarte w nim informacje rzuciły nowe światło na wydarzenia z lat 1861–1863, lecz równocześnie zmąciły naszą dotychczasową wiedzę o strukturach niepodległościowych w mieście nad Białą. Jest to źródło specyficzne i nie mogło zostać wydane bez krytycznego komentarza historycznego.
Na ręce czytelników składamy tom zachowanej części wspomnień powstańczego naczelnika miasta Białegostoku. Osoba Adolfa Białokoza pozostawała na przestrzeni przeszło stu pięćdziesięciu lat od upadku insurekcji prawdziwą zagadką. Nie było pewności, co do funkcji, jaką pełnił w konspiracji, ani co do losów, jakie stały się jego udziałem po klęsce największego ze zrywów niepodległościowych. Mamy nadzieję, że publikacja okaże się interesująca i zachęci młode pokolenie badaczy oraz uczniów szkół średnich i gimnazjalnych do zgłębiania wciąż jeszcze nieodkrytego tematu, jakim są dzieje powstańców styczniowych.

BIELSK PODLASKI I JEGO MIESZKAŃCY na przełomie XIX i XX wieku w kolekcji zdjęć Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Autorzy: Alina Dębowska, Katarzyna Sołub, Jerzy Sołub
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2015
Format 27x30 cm, s.60, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-34-9
cena 25,00 zł
 
Publikacja o charakterze katalogowym zawiera ponad 80 fotografii ze zbiorów Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku oraz obszerny wstęp historyczny o bielskich atelier. W części katalogowej znajdziemy ujęcia miasta i jego mieszkańców z końca XIX i początku XX wieku wykonane przez miejscowych mistrzów fotografii: F. Golcmana, M. Juraszajtis, J. Zydrańskiego oraz fotografów z okresu międzywojennego takich jak Z. Wilk, D. Duksin czy M. Witkowski. Album zawiera również unikatowe zdjęcia ze szklanych negatywów Witkowskiego pochodzących z lat 30 XX wieku, które trafiły do muzealnych zbiorów w 2014 roku.

Z TEJ WYWÓZKI WRÓCIŁEM OSTATNI…
MIESZKAŃCY TYKOCINA W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH 1944-1945
Autor: Marzena Pisarska – Kalisty
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2009
Format B5, s. 232, oprawa miękka, ISBN 978-83-87026-74-5
cena 12,50 zł

MIESZKAŃCY TYKOCINA W OBOZACH KONCENTRACYJNYCH 1944-1945
Autor: Marzena Pisarska – Kalisty
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2009
Format B5, s. 64, oprawa miękka, ISBN 978-83-87026096-7
cena 10,00 zł

IZABELA BRANICKA W 200-LECIE ŚMIERCI
Autorzy: Adam Czesław Dobroński, Andrzej Lechowski
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2008
Format B5, s. 63, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-8-82
cena 25,00 zł
nakład wyczerpany

ULICA WARSZAWSKA
Autor: Andrzej Lechowski
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2007
Format B5, s. 96, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-87-5-0
cena 25,00 zł
Wydawnictwo poświęcone historii ulicy Warszawskiej w Białymstoku.

RYNEK KOŚCIUSZKI
Autor: Andrzej Lechowski
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2007
Format B5, s. 96, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-93-6
cena 25,00 zł
 
Wydawnictwo poświęcone historii białostockiego Rynku.

ILUSTROWANY ŚPIEWNICZEK PIOSENEK LEGIONOWYCH
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2012
Format B5, s. 12, oprawa miękka
cena 9,00 zł

WALKA I ZAGŁADA BIAŁOSTOCKIEGO GHETTA
Autor: Szymon Datner
Wznowienie wydania z roku 1946 z krytycznym komentarzem
Wydawca: Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, Warszawa, 2014
Format: 15x21 cm, s. 114, oprawa miękka, ISBN 978-83-61850-18-2
cena 27,00 zł
nakład wyczerpany

PODLASKIE. PAMIĘĆ, TOŻSAMOŚĆ, ROZWÓJ
Autorzy: Andrzej Strumiłło, Adam Czesław Dobroński, Andrzej Lechowski, Leon Tarasewicz, Grzegorz Dąbrowski, Małgorzata Niezabitowska, Małgorzata Dmitruk, Adam Wajrak, Ignacy Karpowicz, Jarosław Perszko, Dorota Perszko, Krzysztof Czyżewski
Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego i Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2014
Format 26x27 cm, s. 186, oprawa twarda w etui, ISBN 978-83-62528-54-7
PRZECENA: cena 20,00 zł
 
Autorami tej książki są pisarze, artyści, historycy i ekolodzy. Podlaskie widziane ich oczami dalekie jest od jednolitej wizji i formy narracji. Szkic historyczny i esej literacki spotykają się tu z rozmową, anegdotą, wspomnieniem czy poetycką impresją. Przenikają się w niej ze sobą różne tony – popularnonaukowy, nostalgiczny, prowokacyjny, krytyczny, wizjonerski czy humorystyczny. Dzięki temu ten niejednolity, chociaż odważnie sięgający po odcienie osobiste i kontrastowe, portret regionu nie daje się zamknąć w standardowej postaci, lecz stara się pozostać wierny duchowi tej niepowtarzalnej, pogranicznej krainy.

Krzysztof Czyżewski

BIAŁYSTOK. PRZEWODNIK PO MIEŚCIE I OKOLICY,
reprint wydawnictwa z 1939 r.
Autorzy: Michał Goławski, Eugeniusz Kazimirowski
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2014
Format B6, s. 112, oprawa miękka, dołączony plan Białegostoku z 1939 r.
cena 15,00 zł
 
Reprint na podstawie wydania: Michał Goławski i Eugeniusz Kazimirowski „Białystok. Przewodnik po mieście i okolicy.” Z 1939 r., Wydawnictwo Oddziału Białostockiego Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Drukarnia Lechia, Białystok, Rynek Kościuszki 15.
Przewodnik ilustrowany fotografiami i rysunkami autorstwa E. Kazimirowskiego.
nakład wyczerpany

JARMARKOWE NASTROJE.
JARMARK NA ŚWIĘTEGO JANA W RELACJACH PRASY BIAŁOSTOCKIEJ Z LAT 1913-1992.
Autor: Wojciech Kowalczuk
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2009
Format A4, s. 96, oprawa twarda, ISBN 978-83-87026-94-3
cena 28,00 zł