Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

WYKŁAD OTWARTY

wykład otwarty

DZIAŁANIA DOTYCZĄCE OCHRONY POLSKICH ZABYTKÓW NA BIAŁORUSI
– DZIEDZICTWO KULTUROWE RZECZYPOSPOLITEJ

Prelegent: prof. Maria Kałamajska-Saeed

Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Ratusz, Rynek Kościuszki 10
30 maja 2017 r., godz. 17.00

Organizator:
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Białymstoku
Ul. Kilińskiego 13, 15-089 Białystok
www.rodm-bialystok.pl
Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Prof. Maria Kałamajska-Saeed