WYSTAWA NA CZASIE – oprowadzanie kuratorskie po wystawie czasowej „W rzeczy samej”

Kolaż reklamujący wystawę W rzeczy samej.

Muzeum Historyczne dysponuje ogromną ilością różnorodnych przedmiotów – zabytków, liczoną w dziesiątkach tysięcy. Z częścią z nich wiążą się ciekawe historie. Powstają też nowe wspomnienia pracujących z nimi muzealników. Niestety tylko niewielka część z nich została do tej pory pokazana na wystawach. Wiele eksponatów może się tego nigdy nie doczekać. W celu uchronienia od zapomnienia takich właśnie muzealiów, Muzeum Historyczne w Białymstoku zorganizowało wystawę „W rzeczy samej”. Jej celem jest pokazanie niezwykłych, nieszablonowych zabytków z naszych zbiorów oraz przekazanie związanych z nimi historii.

26 listopada 2022 r. godz. 11:00

Liczba uczestników: 20 osób
Czas trwania: ok. 60 min
Koszt: cena biletu do muzeum.
Informacje i zapisy: tel. 517 484 349