Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

XXIV Letnia Akademia Wiedzy o Tatarach Polskich „Rola wybitnych jednostek w tworzeniu i podtrzymywaniu tożsamości wspólnoty”

Serdecznie zapraszamy na konferencję organizowaną w ramach XXIV Letniej Akademii Wiedzy o Tatarach Polskich, której tematem będzie „Rola wybitnych jednostek w tworzeniu i podtrzymywaniu tożsamości wspólnoty”.

Obrady konferencji odbędą się na terenie Muzeum Historycznego w Białymstoku (ul. Warszawska 37), w dniach 24-25 czerwca 2022 r.

PROGRAM KONFERENCJI

Pierwszy dzień, 24 czerwca
• 14.30 OTWARCIE KONFERENCJI:
dr Waldemar Wilczewski, Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku,
Jan Adamowicz, Prezes Rady Centralnej Związku Tatarów RP
• 15.00-15.20 Jan Tyszkiewicz, (Warszawa),
Tatarzy w pułkach Przedniej Straży W. Ks. Litewskiego i generał Józef Bielak w powstaniu kościuszkowskim 1794 r.
• 15.20-15.40 Nedim Useinow, (Uniwersytet Warszawski),
Wpływ przywództwa Mustafy Dżemilewa na kształtowanie się współczesnej tożsamości narodowej Tatarów Krymskich
• 15.40-16.00 Oksana Voytyuk, (Uniwersytet w Białymstoku),
Aisze Seitmuratowa – trudna droga na Krym.
• 16.00-16.20 Aliona Lubaja, (Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Mińsku),
Imamowie guberni mińskiej w świetle metrycznych ekstraktów w XIX wieku
• 16.20-16.40 Дзмітрый Радкевіч, (Намеснік муфція Мусульманскага рэлігійнага аб’яднання ў Рэспубліцы Беларусь),
Сулейман Рафаловіч – хавальнік традыцыі татарскага народнага багаслоўя ХХ ст.
• 16.40-17.00 Dyskusja, przerwa kawowa
• 17.00-17.20 Зорина Канапацкая, (Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка),
Ибрагим Канапацкий и национально-культурное возрождение татарской общности в Беларуси в конце XX – началe ХХI вв.
• 17.20-17.40 Agata Nalborczyk, (Uniwersytet Warszawski),
Kobiety i o kobietach w polskiej prasie tatarskiej okresu międzywojennego
• 17.40-18.00 Andrzej Drozd, (Uniwersytet Warszawski),
O świecach przy mihrabie, deurze i „odrzuconej” obrzędowości religijnej polskich Tatarów
• 18.00-18.20 Dyskusja i zakończenie pierwszego dnia

Drugi dzień, 25 czerwca
• 9.00-9.20 Rafał Berger, (Bydgoszcz),
Zeszyty Muzułmańskie” jako próba reaktywacji czasopiśmiennictwa tatarskiego w Polsce po II wojnie światowej
• 9.20-9.40 Грибова Светлана Владимировна, (Państwowy Technologiczny Uniwersytet w Brześciu),
Мечеть в Некрашунцах и ее парафия на разных этапах исторического процесса
• 9.40-10.00 Michał Łyszczarz, (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie),
Epistolografia Macieja Konopackiego jako źródło do badań położenia Tatarów w powojennej Polsce
• 10.00-10.20 Grzegorz Czerwiński, (Uniwersytet w Białymstoku),
Rola wybitnych jednostek w historii małych literatur. Wybrane przykłady
• 10.20-10.40 Stanisław Dumin, (Moskwa),
Dziwna historia rotmistrza Samuela Ułana-Polańskiego
• 10.40-11.00 Sławomir Hordejuk, (Miejska Biblioteka Publiczna w Katowicach),
Prof. Stefan Bazarewski (1871-1949) Zasłużony tatarski działacz społeczno-kulturalny i religijny
• 11.00-11.20 Łukasz Węda, (Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka),
Maciej Bajrulewicz – ostatni tatarski imam w Studziance
• 11.20-11.40 Artur Konopacki, (Uniwersytet w Białymstoku),
Kontakty ze światem zachodniej nauki Osmana Achmatowicza w świetle wybranych przykładów prywatnej korespondencji
• 11.40-12.00 Dyskusja i zakończenie obrad