roczny plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Plan na rok 2019 – 22.02.2019r.

Plan na rok 2018 – aktualizacja 14.05.18

Plan na rok 2018

Plan na rok 2017 – aktualizacja 07.02.2017

Plan na rok 2017