Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

zamówienia powyżej 30 tys. euro


Przetarg AG/360/6/20 - dostawa klimatyzowanego samochodu do przewozu obiektów o wartości historycznej do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy - dofinansowany z programu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina

Przetarg AG/360/5/20 „Dostawa sprzętu do Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy”- dofinansowany z programu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukaraina

Dostawa samochodu osobowego, samochodu dostawczego i samochodu terenowego do Muzeum Podlaskiego w Białymstoku AG/360/4/20

Przetarg na dostawę ciągnika, kosiarki mulczującej, przyczepy, kosiarki traktorka, kosiarki bębnowej oraz rębaka do drewna, do Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Przetarg na roboty budowlane AG/360/2/20 " Remont elewacji Pałacu Branickich siedziby Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy, oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku".

Przetarg na roboty budowlane AG/360/1/20 „Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek pracowni konserwacji zabytków wraz z zagospodarowaniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Pałacowej w Choroszczy”- dofinansowany z programu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

AG/360/01/20 - Ogłoszenie na usługi społeczne "Ochrona mienia Muzeum Podlaskiego w Białymstoku"

AG/360/03/19 - „Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń w obiektach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wraz z zabezpieczeniem w środki higieniczno – sanitarne i środki czystości.”

AG/360/04/19 - Dostawa sprzętu komputerowego 22.11.2019 r.

AG/360/02/2019 - Dostawa regałów magazynowych data ogłoszenia 04.10.2019r. 

AG/360/04/18 - data ogłoszenia 27.11.2018 r. " Kompleksowe sprzątanie i utrzymanie w czystości pomieszczeń w obiektach Muzeum Podlaskiego w Białymstoku  w Białymstoku wraz z zabezpieczeniem w środki higieniczne i środki czystości"

AG/360/03/2018 - data ogłoszenia 20.07.2018r. "Remont elewacji oraz montaż instalacji monitoringu w budynku Ratusza w Bielsku Podlaskim"

AG/360/02/18   - data ogłoszenia 19.06.2018r. - "Prace budowlane przy obiekcie zabytkowym: izolacja przeciwwilgociowa piwnic i ścian fundamentowych oraz remont toalet w Muzeum Wnętrz Pałacowych w Choroszczy - oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku" 

AG/360/01/18 - data ogłoszenia 06.06.2018 r. - Dostawa mebli, sprzętu wystawienniczego oraz regałów magazynowych