Zasady postępowania z danymi osobowymi

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Podlaskie
  w Białymstoku Ratusz – Rynek Kościuszki 10,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych:
  535521800,
  e-mail iod@muzeum.bialystok.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
  z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Pani/Pana dane będą udostępniane podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia /np. firma kurierska, Poczta Polska/,
 5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat,
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 7. ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.