Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

ZDZISŁAW ZAREMBA. LEGENDA BIAŁOSTOCKIEJ FOTOGRAFII PRASOWEJ

ZDZISŁAW ZAREMBA. LEGENDA BIAŁOSTOCKIEJ FOTOGRAFII PRASOWEJ
Spotkanie poprowadzi Andrzej Lechowski, dyrektor Muzeum Podlaskiego

27 czerwca 2017 r., godz. 17:00, Ratusz
Muzeum Podlaskie w Białymstoku zakupiło do tej pory około 9.000 negatywów Zdzisława Zaremby. Docelowo kolekcja będzie liczyła ponad 20.000 kadrów dokumentujących życie Białegostoku i regionu na przestrzeni blisko czterech dekad, począwszy od lat 50. XX w.

Jest to zbiór niezwykle cenny przez swoją różnorodność tematyczną (wydarzenia, przemysł, kultura, życie codzienne), rozpiętość czasową i ciągłość procesu dokumentacyjnego. 

87-letni Zdzisław Zaremba jest nestorem i legendą białostockiej fotografii prasowej.

Wstęp: 1 zł