Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

7 OPOWIADAŃ – Zbiorowa wystawa pracowników wydziału Architektury Politechniki Białostockiej

Kuratorki wystawy: Beata Janowicz, Anna Sidorczuk

Wystawa „7 opowiadań” to zbiór opowieści o artystach, ich tożsamości, inspiracjach i warsztacie twórczym. Koncepcja nawiązuje do książki, która jest istotną częścią aktywności projektowej i graficznej zebranych twórców. Łączącym ich czynnikiem jest też związek z Politechniką Białostocką, bowiem ekspozycja przedstawia prace artystów, którzy tworzyli lub obecnie tworzą kierunek Grafika na Wydziale Architektury.

Każdy z autorów ma swoją historię, do której nawiązują tworzone przez niego dzieła. Prezentowana wystawa to podróż do źródeł pierwotnych inspiracji twórców. Powrót do pierwszych fascynacji, korzeni pracy, stanowiących podstawę do dalszej działalności artystycznej. W ciągle pędzącym naprzód świecie artyści proponują chwilę na zastanowienie się i refleksję nad szczegółami, które ich urzekły i stały się podstawą ich twórczej identyfikacji. Wystawa jest zatem jak książka zawierająca opowieści o artystach i ich twórczości. Każda z prezentowanych prac jest oryginalna, jak ich autorzy, a ich zestawienie jest jak księga, która oddaje różnorodność stylów i warsztatów.

Wystawa eksponowana do 19 kwietnia 2024 r. 

Współorganizator: