Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków

Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków

Projekt dofinansowany z Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina na lata 2014-2020.

Beneficjent Wiodący: Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Partner projektu: Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historyczno – Archeologiczne
Całkowity budżet projektu: 1 341 982,36 euro

Celem projektu jest ochrona i promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie dwóch Centrów Badań i Konserwacji Zabytków w Muzeum Podlaskim w Białymstoku i w Grodzieńskim Państwowym Muzeum Historyczno – Archeologicznym. Te dwa ośrodki będą ze sobą przy projekcie ściśle współpracować.

Dzięki stworzeniu pracowni, wyposażeniu ich w specjalistyczny sprzęt oraz zatrudnieniu wykwalifikowanej kadry będzie można  przeprowadzać konserwację zabytków dla innych jednostek, które nie posiadają takich pracowni. Ponadto Centra Konserwacji będą prowadzić badania, przeprowadzać szkolenia i doradzać w zakresie dobrych praktyk ochrony zabytków.

W ramach projektu zaplanowano utworzenie wspólnej bazy danych, w której zostaną zaprezentowane efekty prac konserwatorskich. Baza danych zostanie umieszczona na stronach internetowych obu muzeów. Dzięki temu baza będzie dostępna szerokiemu gronu odbiorców, w tym: mieszkańcom regionu, turystom, specjalistom, studentom, uczelniom itp.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez:

  • Adaptację i renowację budynków na potrzeby centrów badań i konserwacji artefaktów.
  • Zakup wyposażenia warsztatowego i specjalistycznego sprzętu, a także materiałów i programów.
  • Zatrudnienie wysoko wyspecjalizowanych pracowników.
  • Współpracę partnerską między beneficjentami, mającą na celu zacieśnienie relacji i wzajemnych uzgodnień dotyczących organizacji Centrów, a także wspólnych przedsięwzięć i wspólnych zakupów.

Po stronie polskiej projekt obejmuje przebudowę i zmianę sposobu użytkowania budynku magazynowego zlokalizowanego w Choroszczy przy ul. Pałacowej. Budynek stanie się siedzibą Centrum Badań i Konserwacji Zabytków. Powierzchnia całkowita brutto 399,90 m2, - powierzchnia użytkowa 285,69 m2.

Powstaną następujące pracownie:

- studio fotograficzne i laboratorium komputerowe
- pomieszczenie do konserwacji papieru, tkanin i skóry
- warsztat konserwacji suchego drewna
- warsztat konserwacji garncarstwa
- warsztat konserwacji metalu
- warsztaty pozłotnicze służące do konserwacji ram i złoconych mebli.
- komora do fumigacji, w której odbędzie się dezynfekcja i eksterminacja przedmiotów i zbiorów muzealnych,
- pomieszczenie z mokrą wanną do ochrony drewna

Po stronie białoruskiej projekt przewidują adaptację dwóch budynków (zlokalizowanych w Grodnie, przy ul. Akademickiej 16 i przy ul. Akademickiej 16/1) w celu utworzenia Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Grodnie

Powstaną następujące pracownie:

- warsztaty konserwacji drewna
- warsztaty konserwacji metalu
- laboratorium do konserwacji artefaktów archeologicznych
- warsztaty zajmujące się ochroną skóry
- warsztaty konserwacji papieru
- warsztaty konserwacji tkanin
- warsztaty malowania i konserwacji ikon
- studio fotograficzne i pracownia komputerowa
- komora do fumigacji