Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

DYPLOMY 2024 – Wystawa prac dyplomowych uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera w Supraślu

W tym roku na wystawie w Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego prezentowane będą prace dyplomowe wykonane w ramach dwóch specjalizacji: Technik Druku Artystycznego, Technik Rzeźbiarskich, oraz prace dyplomowe z zakresu Rysunku i Malarstwa.

Prace dyplomowe z pracowni Technik Druku Artystycznego obejmują zarówno grafiki autorskie, jak i realizacje cyfrowe. Różnorodność prezentowanych prac wynika z szerokiego spektrum zainteresowań uczniów i ich indywidualnego podejścia do zagadnień plastycznych. Obejrzeć będzie można artystyczne książki autorskie, grafiki warsztatowe w klasycznych i nowatorskich technikach druku, oraz instalacje.

Uczniowie specjalizacji Techniki Rzeźbiarskiej w tym roku eksplorowali zagadnienie struktury. Prace dyplomowe z pracowni technik rzeźbiarskich to nie tylko realizacje w dobrze znanych uczniom materiałach, takich jak ceramika czy drewno, ale również propozycje innowacyjnych rozwiązań opartych na eksperymentach i poprzedzających pracę doświadczeniach.

Poza inspiracjami naturą obejrzeć można również prace inspirowane miejscem, regionem - tak, jak ceramiczny „kot supraski” Otylii Potepy, czy prace inspirowane konkretnym artystą - jak w przypadku Maksymiliana Drażby, budującego rzeźbę „miecze” przywołującą myślą dynamizm Boccioniego, a w rezultacie będącą osobistym odniesieniem autora do czasu nauki w liceum plastycznym. Kawałek osobistej przestrzeni swojej wyobraźni prezentuje również Adrianna Maciejak w pracy „Vespertilio”. Autorka zainspirowana japońskim artystą-mangaką Kentaro Miura, stworzyła niewielkie rzeźby – figurki postaci do wykreowanej przez siebie gry komputerowej.

Na wystawie zostaną zaprezentowane prace dyplomowe z zakresu rysunku i malarstwa, będą to autorskie cykle zrealizowane do indywidualnie wybranych tematów. Prace malarskie skupiają się głównie wokół klasycznych zagadnień, takich jak martwa natura, pejzaż i portret

Eksponowane będą studyjne malarskie martwe natury Natalii Zielenkiewicz oraz ekspresyjne interpretacje Zuzanny Maciejewskiej. Pejzaże inspirowane regionem Róży Jaroszewicz, rozlewiska Biebrzy Katarzyny Błachowskiej, krajobrazy miejskie ukazujące zatłoczone azjatyckie miasta Martyny Kwaśniewskiej, pejzaże fantastyczne Maksymiliana Drażby oraz pejzaże Klaudii Bondar, w których dążenie do syntezy doprowadza obrazy niemalże do abstrakcji.

Pojawią się również hiperrealistyczne portrety Amelii Popescu, autoportrety Amelii Stasiewicz oraz nasycone symboliką prace Dominki Białej. W tematach prac rysunkowych dominuje głównie postać ludzka. Na wystawie pojawią się kameralne akty wykonane w technice węgla przez Matteo Vivona oraz ekspresyjne rysunki Klaudii Bondar.