Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Historyczny plan miasta Białystok, lata 30. XX wieku

Ośrodek Badań Europy Wschodniej oraz Muzeum Podlaskie w Białymstoku

zapraszają do białostockiego Ratusza, Rynek Kościuszki 10

w środę 8 listopada 2017 r. o godz. 17.00

na promocję "Historycznego planu miasta Białystok, lata 30. XX w."

Spotkanie poprowadzą:

Dyrektor Muzeum Andrzej Lechowski i kartograf Tomasz Popławski

Wejściówka 1 zł

Obraz międzywojennego Białegostoku nie był jednoznaczny. Słabo już widoczne w nim były ślady dawnej XVIII-wiecznej świetności. Rozwinięty w następnym stuleciu przemysł włókienniczy wywarł dominujące piętno na zabudowie miasta. W 1919 r. był on już zrujnowany wskutek działalności Rosjan, a później Niemców. Nigdy już nie powrócił do poziomu dawnej koniunktury. Przed 1915 rokiem to on był gwarantem rozwoju. Czynnych było wówczas 300 fabryk włókienniczych. W 1922 roku było ich zaledwie 113. Światowy kryzys gospodarczy pogorszył i tak trudną sytuację. W 1927 roku w mieście działało 197 zakładów włókienniczych, a w 1934 roku już tylko 76. (...) Awansem Białegostoku było wyniesienie go do rangi stolicy województwa. W mieście brakowało jednak całej infrastruktury niezbędnej do pełnienia funkcji centrum administracyjnego.

Andrzej Lechowski (ze wstępu do "Historycznego planu miasta...")