Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kalendarz wydarzeń MPB

MUZEALNE ŚRODY DLA SENIORÓW: Ocalone skarby

Ocalone skarby – kolekcje zabytków archeologicznych z darów przekazywanych do Muzeum

Spotkanie prowadzą archeolodzy Katarzyna Rusin i Ireneusz Kryński

13 czerwca 2018 r., godz. 11.00, Ratusz w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10

Wstęp 2 zł

Na wystawie "Ocalone skarby" prezentujemy bogate i różnorodne kolekcje zabytków archeologicznych, tworzone z darów przekazywanych do Muzeum przez osoby prywatne i instytucje.
Dzięki donatorom w naszych zbiorach znalazły się niezwykle cenne eksponaty, m.in. toporki kamienne, harpuny kościane, ozdoby z brązu, monety i naczynia gliniane. Ekspozycja jest podziękowaniem dla wszystkich darczyńców za ich wkład w zachowanie wspólnego dziedzictwa przeszłości.