Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty

Archiwum >>>

2021

REALIZACJA, MONTAŻ I UDŹWIĘKOWIENIE CZTERECH ODCINKÓW MUZEALNEGO EXPRESSU – CYKLU FILMÓW POPULARNONAUKOWYCH UDOSTĘPNIANYCH NA KANALE YOUTUBE MUZEUM HISTORYCZNEGO

Produkcje poświęcone zostaną zabytkom ze zbiorów Muzeum Historycznego Oddziału Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Do zadania wybrano zabytkowe środki płatnicze ilustrujące dzieje pieniądza na ziemiach polskich na początku XX w. (banknot 1000 ostmarek dla terenów okupowanych na wschodzie, Kowno 1918 r.; monety 10 i 20 złotych bite w 900. rocznicę koronacji królewskiej Bolesława Chrobrego, Warszawa 1925 r.), relikt życia codziennego (samowar będący zarazem zabytkiem techniki i życia społecznego schyłku XIX w.); zabytkowy dokument (Wypis z Ksiąg Szlacheckich Guberni Litewsko Wileńskiey Wywodu Familii Urodzonych na Dziekoniu Dziekońskich Herbu Korab, Wilno, 1820 r.). Różnorodność produkcji poruszających tematy tak regionalne jak ogólnopolskie, pokazujących konkretne zabytki z perspektywy różnych dziedzin historii (społecznej, gospodarczej, sztuki), przyczyni się do popularyzacji polskiego dziedzictwa kulturowego, zbiorów Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i zachęci do odwiedzania naszych placówek.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu


WIELE DRÓG – JEDEN CEL. KU NIEPODLEGŁEJ

W ramach projektu powstała wystawa plenerowa składająca się z szesnastu plansz ekspozycyjnych opisujących drogę ku niepodległości czternastu powiatów województwa podlaskiego, opatrzonych tekstami popularnonaukowymi, wyborem fotografii i reprodukcji dokumentów historycznych. Stworzenie scenariusza wystawy poprzedziły kwerendy materiałów archiwalnych i ikonograficznych w polskich zbiorach archiwalnych i muzealnych. Wystawa prezentowana była w czternastu miejscowościach powiatowych województwa (sierpień-listopad 2021 r.). W każdej z miejscowości otwarciu towarzyszył wernisaż z prelekcją przygotowaną przez historyków z Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W czasie eksponowania wystawy w kolejnych miejscowościach jej widzowie mogli wziąć udział w konkursie wiedzy z nagrodami (14 edycji).

Wystawa jest realizowana w ramach projektu Wojewody Podlaskiego „Wiele dróg - jeden cel. Ku Niepodległej” we współpracy z Województwem Podlaskim oraz Muzeum Podlaskim w Białymstoku. Projekt został sfinansowany ze środków Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa” na lata 2017 – 2022.