Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Strażnicy Przeszłości – oferta dla dorosłych

SZTUKA IKONY - FRESKI SUPRASKIE – KONTEKSTY HISTORYCZNE I ARTYSTYCZNE

30 czerwca 2024 r., godz. 11.00,
Muzeum Ikon w Supraślu, ul. Klasztorna 1

Zapraszamy serdecznie na spotkanie z cyklu Sztuka Ikony, które poświęcone będzie jednym z najcenniejszych zabytków dziedzictwa artystycznego naszego regionu – XVI-wiecznym freskom z cerkwi Zwiastowania NMP w Supraślu. Podczas spotkania uczestnicy poznają historię cerkwi, równocześnie zgłębiając wyjątkowość malowideł, którymi została ozdobiona. Bezcenne fragmenty dawnej polichromii stanowią świadectwo świetności supraskiej cerkwi oraz roli, jaką pełniła w historii i kulturze regionu.

Prowadzenie: Edyta Tołkin-Snarska
Liczba uczestników: 25 osób
Czas trwania: ok. 60 min.
Koszt: 10 zł., z Kartą Dużej Rodziny – 5 zł.
Obowiązuje rezerwacja. Informacje i zapisy: 509 336 829