Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Ferie w Muzeum Ikon

MUZEUM IKON W SUPRAŚLU, ul. Klasztorna 1
OFERTA DLA GRUP ZORGANIZOWANYCH
(Istnieje możliwość dołączenia osób indywidualnych)

RÓŻNE RODZAJE PIĘKNA – WIZERUNKI ŚWIĘTYCH W IKONOGRAFII: ANIOŁOWIE POSŁAŃCY BOGA.

Podczas zajęć dzieci zapoznane zostaną z wizerunkami aniołów na ikonach, będą mogły dowiedzieć się o „specjalnościach”, zadaniach i atrybutach przedstawicieli świata anielskiego. Dzieci zostaną zachęcone do zabawy plastycznej – eksperymentowania z kształtem i barwą, tworząc własne wyobrażenia świata anielskiego. 

Termin: 25.01.2022, godz. 10.00
Wiek uczestników: 4–10 lat
Czas trwania zajęć: ok. 120 min.
Liczba miejsc: 10 osób w grupie
Koszt: 8 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny 4 zł, opiekunowie grupy bezpłatnie. 
Informacje i zapisy: 509 336 829

JAK POWSTAJE IKONA?

W sali warsztatowej uczestnicy poznają proces powstawania ikony, poczynając od polerowania desek, kopiowania rysunku, a skończywszy na malowaniu temperą wybranego wizerunku.

Termin: 26–28.01.2022, godz. 10.00
Wiek uczestników: 7–12 lat
Czas trwania zajęć: ok. 90 min.
Liczba miejsc: 10 osób w grupie
Koszt: 8 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny 4 zł, opiekunowie grupy bezpłatnie. 
Informacje i zapisy: 509 336 829

PŁYNNOŚĆ LINII, PRECYZJA RYSUNKU, DELIKATNOŚĆ BARW, CZYLI MOTYWY DEKORACYJNE FRESKÓW W SUPRAŚLU.

Na ekspozycji w Sali fresków uczestnicy zapoznają się z historią Monasteru Supraskiego i malowideł. W trakcie działań plastycznych dzieci zostaną „pomocnikami” mistrza Nektariusza tworząc pastelami motywy ornamentalne inspirowane zabytkami na ekspozycji lub jako „konserwatorzy” układając puzzle odtworzą w skali 1:1 wizerunki świętych z przedstawień na freskach. (Działania warsztatowe zostaną dostosowane do wieku uczestników).

Termin: 2.02.2022 Wiek uczestników: 4–10 lat
Termin: 3.02.2022 Wiek uczestników: 10–15 lat
Godzina rozpoczęcia: 10.00
Czas trwania zajęć: ok. 120 min.
Liczba miejsc: 10 osób w grupie
Koszt: 8 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny 4 zł, opiekunowie grupy bezpłatnie. 
Informacje i zapisy: 509 336 829

KOLOR I GEST

Ikona bywa nazywana „Ewangelią w kolorach”, nieprzypadkowe są też gesty wykonywane przez przedstawiane postacie. Na zajęciach rozwikłamy symbolikę poszczególnych kolorów oraz dowiemy się, co oznaczają gesty, a także spróbujemy odtworzyć ozdobne liternictwo zamieszczane na ikonach.

Termin: 1.02.2022, godz. 10.00
Wiek uczestników: 10–15 lat
Czas trwania zajęć: ok. 60 min.
Liczba miejsc: 10 osób w grupie

Koszt: 8 zł od osoby, z Kartą Dużej Rodziny 4 zł, opiekunowie bezpłatnie. 
Informacje i zapisy: 509 336 829

Dbamy, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom zajęć. Edukatorzy prowadzą zajęcia w maskach ochronnych, pomoce dydaktyczne są rozkładane w rękawiczkach, stoły, krzesła i wszelkie przybory są dezynfekowane, a sale wietrzone.

Prosimy, by pamiętać o zasadach zwiedzania obowiązujących w okresie zagrożenia Covid19. W zajęciach mogą uczestniczyć osoby posiadające własne maski zasłaniające usta i nos. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk płynem dezynfekującym dostępnym w Muzeum, lub do używania rękawiczek.