Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

festiwale

Międzynarodowy Festiwal

Cerkiewnego Dzwonienia

Zachowanie ginących zwyczajów związanych z muzyką sakralną, jak również z obrzędowością prawosławną jest istotnym elementem podtrzymywania tożsamości kulturowej naszego regionu. Rolę tą wypełniamy poprzez organizację międzynarodowego festiwalu cerkiewnego dzwonienia, który z biegiem lat zyskał renomę imprezy muzycznej o wysokiej randze kulturalnej i artystycznej, jednocześnie stając się wyjątkową atrakcją turystyczną, jedyną w swoim rodzaju, niepowtarzalną, nieposiadającą analogii w całym kraju. Festiwal odbywa się zawsze w tygodniu paschalnym, według kalendarza juliańskiego, po niedzieli Zmartwychwstania. Jest to szczególny czas w tradycji Kościoła prawosławnego, kiedy to „każdy może dzwonić na chwałę Pana”. Uzupełnieniem przeglądu są zajęcia warsztatowe z „cerkiewnego dzwonienia”, oparte na wykładzie, prezentacji i ćwiczeniach, a także koncerty i wystawy plenerowe.

Simantron, talanton, biło, klepało... - o historii i znaczeniu cerkiewnego dzwonienia pisze Marcin Abijski

 

Archiwum Międzynarodowego Festiwalu Cerkiewnego Dzwonienia

2018

2016

2014

2013

2012

2011

2010

2009