Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Biblioteka

Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
15 - 277 Białystok, ul. Świętojańska 17
tel. (85) 74-82-123, kom. 509 336 529
e-mail: biblioteka@muzeum.bialystok.pl
Kierownik - Krzysztof Kukliński

 Biblioteka gromadzi wydawnictwa z zakresu:

  • historii
  • historii sztuki
  • archeologii
  • etnografii
  • heraldyki
  • muzealnictwa oraz dziedzin pokrewnych.

Gromadzone są również regionalia związane z historią Białegostoku i Podlasia. Księgozbiór biblioteki liczy obecnie ponad 50.000 vol. Wśród najcenniejszych wydawnictw znajdują się starodruki supraskie z drukarni OO. Bazylianów. Ciekawy zbiór stanowią również kalendarze, z których najstarszy pochodzi z 1760 roku.

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
przerwa techniczna w celu dezynfekcji biblioteki: 12.00 - 12.30

W bibliotece mogą jednocześnie przebywać max. 3 osoby ( 2 osoby w czytelni i 1 osoba  przy katalogu kartkowym)
(wydawnictwa są udostępniane na miejscu)