Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kalendarz wydarzeń MPB

Biblioteka

Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
15 - 277 Białystok, ul. Świętojańska 17
tel. (85) 74-82-123, kom. 509 336 529
e-mail: biblioteka@muzeum.bialystok.pl
Kierownik - Beata Wilczewska

Załącznik 1.9
do Zarządzenia nr 12/2020
z dnia 03.06.2020

ZASADY KORZYSTANIA Z BIBLIOTEKI MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID 19

 1. Biblioteka dostępna będzie tylko dla osób posiadających własne maski zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia) zgodnie z par. 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz.964).
 2. Osoby korzystające z zasobów bibliotecznych obowiązane są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku.
 3. W bibliotece jednocześnie mogą przebywać dwie osoby z zewnątrz – jedna w czytelni i jedna przy katalogu kartkowym.
 4. Korzystanie z zasobów bibliotecznych możliwe tylko w maseczce zasłaniającej usta
  i nos oraz w rękawiczkach jednorazowych.
 5. Korzystanie z katalogu MAK możliwe tylko z pomocą bibliotekarza.

Informacje o zmianie organizacji pracy Muzeum dostępne są także na stronie internetowej Muzeum Podlaskiego w Białymstoku www.muzeum.bialystok.pl oraz na portalu społecznościowym FB.


                                                                                                                  dr Waldemar Wilczewski
                                                                                  Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

 

 Biblioteka gromadzi wydawnictwa z zakresu:

 • historii
 • historii sztuki
 • archeologii
 • etnografii
 • heraldyki
 • muzealnictwa oraz dziedzin pokrewnych.

Gromadzone są również regionalia związane z historią Białegostoku i Podlasia. Księgozbiór biblioteki liczy obecnie ponad 50.000 vol. Wśród najcenniejszych wydawnictw znajdują się starodruki supraskie z drukarni OO. Bazylianów. Ciekawy zbiór stanowią również kalendarze, z których najstarszy pochodzi z 1760 roku.

Biblioteka czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
przerwa techniczna w celu dezynfekcji biblioteki: 12.00 - 12.30

W bibliotece mogą jednocześnie przebywać max. 2 osoby. 
(wydawnictwa są udostępniane na miejscu)