Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Dział Archeologii

DZIAŁ ARCHEOLOGII
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
15 - 369 Białystok, ul. Bema 11
tel. 85 74-217-20, 85 74-265-53, kom. 509 336 849
e-mail: archeologia@muzeum.bialystok.pl
Kierownik - Halina Karwowska
 

Na bieżąco obsługiwana będzie 1 osoba po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.


Tabulae – najstarsze gry planszowe odkryte na Podlasiu

17 i 18 czerwca 2022 r., Ratusz w Białymstoku, Rynek Kościuszki 10 

Wstęp zgodnie z cennikiem Muzeum w godzinach 10.00 - 18.00.

W ramach tegorocznych obchodów EDA Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego przygotował miniwystawę na temat najstarszych elementów gier planszowych odkrytych na terenie województwa podlaskiego. Zbiór prawie 100 zabytków pochodzi z kurhanów datowanych na okres wpływów rzymskich i jest silnie związany z elitą kultury wielbarskiej, utożsamianej z ludem Gotów. Mini-wystawie będą towarzyszyć działania edukacyjne wykorzystujące rekonstrukcje gier oparte na źródłach historycznych oraz znaleziskach archeologicznych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wspólnej rywalizacji !

O wydarzeniu opowie autor koncepcji wydarzenia:

mgr Hubert Lepionka (ur. 1993), archeolog - zatrudniony od 2017 roku na stanowisku asystenta w Dziale Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Badacz, muzealnik, popularyzator, w swych zainteresowaniach skupiający się na okresie nowożytnym. Wielki fan gier planszowych (tych dawnych i współczesnych) fascynat wykorzystania najnowszych rozwiązań technologicznych w funkcjonowaniu Muzeum oraz w badaniach archeologicznych.


Miło nam poinformować, że Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz Urząd Miejski w Supraślu otrzymały nominację do nagrody Płomień Roku 2022 w kategorii WYDARZENIE za wystawę „Kafle supraskie”. Jest to nagroda przyznawana od 2015 roku przez zespół prestiżowego magazynu ,,Świat Kominków”.

Ekspozycję „Kafle supraskie” można oglądać do 31 października 2022 r. w Nowej Bibliotece Publicznej w Supraślu przy ul. Cieliczańskiej 1 oraz na rogu ulic Cieliczańskiej i Zielonej w Supraślu. Autorzy wystawy: Irena Taranta, dr Radosław Dobrowolski.

więcej o wystawie >>>

 

Wystawa Kafle Supraskie z nagrodą PŁOMIEŃ ROKU 2022 w kategorii wydarzenie

Nagrody Płomień Roku przyznawane przez magazyn Świat Kominków są niezależne i trafiają do najlepszych produktów, firm, realizacji i wydarzeń, które są wybierane spośród grona nominowanych.


Dział Archeologii w Muzeum Podlaskim istnieje od 1956 roku. Od tego okresu rozpoczęto gromadzenie zabytków archeologicznych. Pierwsze przedmioty pochodziły z przypadkowych znalezisk i były przekazywane przez znalazców w formie darów. Wkrótce zbiory działu zaczęły się powiększać o materiały z badań wykopaliskowych prowadzonych razem z Konserwatorem Zabytków Archeologicznych w Białymstoku. Muzeum samodzielne prace wykopaliskowe rozpoczęło w 1961 r. od badań ratowniczych na cmentarzysku kurhanowym z V-VI i VI-VII w. w Krzywólce k/ Suwałk. Najdłużej trwającymi terenowymi pracami muzealnymi (1962-1970, 1975) były badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego (składającego się z grodziska dwóch osad i cmentarzyska) w Świecku Strumianach k/ Wysokiego Mazowieckiego.
Od kilku lat Dział prowadzi z młodzieżą, na terenie placówek muzealnych i szkolnych interaktywne zajęcia o tematyce archeologicznej.