31 marca 2023 r., 13.00, Centrum Kultury i Rekreacji w Supraślu, Biblioteka Publiczna w Supraślu, ul. Cieliczańska 1

Kolekcja kafli supraskich jest wyjątkowa ze względu na wartość historyczną, naukową, walor artystyczny i niezwykle różnorodną ornamentykę, związaną z kulturą duchową i materialną supraskiego ośrodka monastycznego, będącego unikatowym zjawiskiem na architektonicznej i kulturowej mapie Polski. Historia tego klasztoru, położonego w XVI–XVIII wieku w zachodniej części Wielkiego Księstwa Litewskiego na pograniczu dwóch cywilizacji Wschodu i Zachodu, jego zmiany konfesyjne z prawosławia na katolicyzm, spuścizna duchowa i intelektualna, herby osób duchownych i świeckich z nim związanych została „opowiedziana” na reliefowych dekoracjach płytek kafli. 

Publikacja poświęcona jest kaflom znajdującym się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Collegium Suprasliense. Autorami są Irena Taranta i dr Radosław Dobrowolski. Książka została wydana przez Muzeum Podlaskie w Białymstoku i Urząd Miejski w Supraślu. Publikacja liczy 179 stron, składa się z 3 części i bibliografii. Tekstowi towarzyszy bogaty materiał ilustracyjny.

Książkę można nabyć w Bibliotece Publicznej w Supraślu, przy ul. Cieliczańskiej 1, w cenie 50.00 zł.