Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kalendarz wydarzeń MPB

Dział Archeologii

DZIAŁ ARCHEOLOGII
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
15 - 369 Białystok, ul. Bema 11
tel. 85 74-217-20, 85 74-265-53, kom. 509 336 849
e-mail: archeologia@muzeum.bialystok.pl
Kierownik - Halina Karwowska
 

Na bieżąco obsługiwana będzie 1 osoba po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

 

Miło nam poinformować, że Muzeum Podlaskie w Białymstoku oraz Urząd Miejski w Supraślu otrzymały nominację do nagrody Płomień Roku 2022 w kategorii WYDARZENIE za wystawę „Kafle supraskie”. Jest to nagroda przyznawana od 2015 roku przez zespół prestiżowego magazynu ,,Świat Kominków”.

Ekspozycję „Kafle supraskie” można oglądać do 31 października 2022 r. w Nowej Bibliotece Publicznej w Supraślu przy ul. Cieliczańskiej 1 oraz na rogu ulic Cieliczańskiej i Zielonej w Supraślu. Autorzy wystawy: Irena Taranta, dr Radosław Dobrowolski.

więcej o wystawie >>>Załącznik 1.8
do Zarządzenia Nr 12/2020
Z dnia 03.06.2020 

ZASADY OBOWIĄZUJACE W DZIALE ARCHEOLOGII MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID 19

Zwiedzający zobowiązani są do przestrzegania „Regulaminu zwiedzania Muzeum” oraz poniższych zasad wprowadzonych w związku z pandemią.

  1. Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego będzie dostępny tylko dla osób posiadających własne maski zasłaniające usta i nos (nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia) zgodnie z par. 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 poz.964).
  2. Interesanci obowiązani są do dezynfekcji rąk lub rękawiczek płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do pomieszczeń Działu Archeologii.
  3. Na bieżąco będzie załatwiany tylko jeden interesant. Pozostali muszą czekać w odstępach 1,5 m – 2 m.
  4. Udostępnianie dokumentacji znajdującej się w Archiwum oraz materiałów zabytkowych z zasobów Działu Archeologii będzie możliwe po wcześniejszym umówieniu się na konkretny dzień i godzinę. Interesanci są zobowiązani do przestrzeganie reżimu sanitarnego.

                                                                                        dr Waldemar Wilczewski

Dyrektor Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

 

Dział Archeologii w Muzeum Podlaskim istnieje od 1956 roku. Od tego okresu rozpoczęto gromadzenie zabytków archeologicznych. Pierwsze przedmioty pochodziły z przypadkowych znalezisk i były przekazywane przez znalazców w formie darów. Wkrótce zbiory działu zaczęły się powiększać o materiały z badań wykopaliskowych prowadzonych razem z Konserwatorem Zabytków Archeologicznych w Białymstoku. Muzeum samodzielne prace wykopaliskowe rozpoczęło w 1961 r. od badań ratowniczych na cmentarzysku kurhanowym z V-VI i VI-VII w. w Krzywólce k/ Suwałk. Najdłużej trwającymi terenowymi pracami muzealnymi (1962-1970, 1975) były badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego (składającego się z grodziska dwóch osad i cmentarzyska) w Świecku Strumianach k/ Wysokiego Mazowieckiego.
Od kilku lat Dział prowadzi z młodzieżą, na terenie placówek muzealnych i szkolnych interaktywne zajęcia o tematyce archeologicznej.