Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

1 Podlaska Konferencja Archeologiczna. Wyniki badań archeologicznych obszaru województwa podlaskiego i terenów sąsiednich w latach 2020-2022

Wzrost badań archeologicznych na terenie województwa podlaskiego obserwowany w ostatnich latach przyniósł szereg niezwykłych odkryć, które zmieniają dotychczas znany obraz przeszłych dziejów. Szereg pozyskanych informacji potrzebuje cyklicznej przestrzeni do dyskusji nad nowymi faktami oraz spotkań specjalistów skupionych na badaniu przeszłości tych terenów.

Naprzeciw tym oczekiwaniom wyszedł Dział Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, który w dniach od 23 do 24 marca 2023 r. w białostockim Ratuszu – siedzibie głównej Muzeum Podlaskiego zorganizował 1. Podlaską Konferencję Archeologiczną. Uczestnikami wydarzenia byli głównie przedstawiciele środowiska akademickiego, muzealniczego i pasjonaci z terenów województwa podlaskiego, a także obszarów sąsiednich (Polska, Litwa, Białoruś). 

W programie konferencji znalazły się liczne prezentacje dotyczące Podlasia i terenów sąsiednich w epoce kamienia, brązu oraz żelaza czy zabytków wczesnośredniowiecznych w świetle analiz fizyko-chemicznych. Drugiego dnia referaty poświęcone były Jaćwieży, archeologii miasta Tykocin oraz badaniom archeologicznym Podlasia w okresie nowożytnym.

Program naszego wydarzenia ukazał potężny wachlarz prac archeologicznych (…) Pięknym elementem są także badania podwodne – wraków, statków odkrytych na naszych jeziorach – mówił archeolog Hubert Lepionka z Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, koordynator konferencji.

W swoim zamierzeniu konferencja ma rozpocząć cykl spotkań środowiska naukowego skupionego na badaniu przeszłych dziejów dzisiejszego województwa podlaskiego. Podlaska Konferencja Archeologiczna ma być wydarzeniem organizowanym co dwa lata. Planowana jest również publikacja referatów w Podlaskich Zeszytach Archeologicznych.

Księga Abstraktów

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo!

?Program konferencji

I dzień – 23 marca 2023 r. (czwartek)

>Transmisja on-line (cz. 1)

>Transmisja on-line (cz. 2)

Fot. Urszula Piskurewicz/Michał Leszczyński

II dzień – 24 marca 2023 r. (piątek)

>Transmisja on-line (cz. 1)

>Transmisja on-line (cz. 2)

Fot. Michał Leszczyński

 

Patronat medialny:

Kolorowe logo magazynu Archeologia Żywa