Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Dział Archeologii

DZIAŁ ARCHEOLOGII
Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
15 - 369 Białystok, ul. Bema 11
tel. 85 74-217-20, 85 74-265-53, kom. 509 336 849
e-mail: archeologia@muzeum.bialystok.pl
Kierownik - Halina Karwowska

Nie ma przeszłości bez dat. Analiza specjalistyczna związana z opracowaniem i interpretacją zabytków – podsumowanie projektu

28 grudnia 2023 r., godz. 17.00
Muzeum Historyczne w Białymstoku, ul. Warszawska 37
 
Wydobyte spod ziemi ułamki naczyń, wyroby krzemienne lub zdecydowanie rzadsze przedmioty metalowe, kościane czy szklane i bursztynowe ozdoby to bezcenne zabytki – świadectwo wielu tysiącleci tworzących dziś zasoby Działu Archeologii. Ich poznanie to złożony proces wykraczający daleko poza obserwacje, które możemy czynić w zaciszu naszych pracowni i magazynów. Aby odsłonić nieco więcej, musimy posiłkować się wiedzą i warsztatem innych nauk, jak choćby chemii czy fizyki. Między innymi, dzięki ich metodom możemy umieścić konkretne przedmioty na rozległej skali czasu. Oczywiście nic nie jest takie proste, jak by się wydawało. Interpretacja dat wymaga powrotu do źródeł złożonych w magazynie, chwili refleksji i dyskusji, na którą zapraszamy.

Z końcem roku finalizujemy projekt „Nie ma przeszłości bez dat. Analiza specjalistyczna związana z opracowaniem i interpretacją zabytków”. Dzięki dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego mamy wyniki kolejnych dwudziestu datowań. To one powolną po raz kolejny spojrzeć w przeszłość Podlasia i ludzi, którzy żyli tu przed kilkoma tysiącleciami. Piszemy kolejny fragment dziejów „zapisany w węglu, torfie, kości i resztkach przypalonej zupy”, jaką spożył jeden prahistorycznych łowców obozujących w krainie nadbiebrzańskich mokradeł.
 
Wyniki badań przedstawi kierownik projektu - Adam Wawrusiewicz z Działu Archeologii.

Archiwum wydarzeń>>>


Dział Archeologii w Muzeum Podlaskim istnieje od 1956 roku. Od tego okresu rozpoczęto gromadzenie zabytków archeologicznych. Pierwsze przedmioty pochodziły z przypadkowych znalezisk i były przekazywane przez znalazców w formie darów. Wkrótce zbiory działu zaczęły się powiększać o materiały z badań wykopaliskowych prowadzonych razem z Konserwatorem Zabytków Archeologicznych w Białymstoku. Muzeum samodzielne prace wykopaliskowe rozpoczęło w 1961 r. od badań ratowniczych na cmentarzysku kurhanowym z V-VI i VI-VII w. w Krzywólce k/ Suwałk. Najdłużej trwającymi terenowymi pracami muzealnymi (1962-1970, 1975) były badania wykopaliskowe wczesnośredniowiecznego kompleksu osadniczego (składającego się z grodziska dwóch osad i cmentarzyska) w Świecku Strumianach k/ Wysokiego Mazowieckiego.
Od kilku lat Dział prowadzi z młodzieżą, na terenie placówek muzealnych i szkolnych interaktywne zajęcia o tematyce archeologicznej.