Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

konferencje

KONFERENCJE 
w 2019 r.

IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM CERAMIKI I SZKŁA OSTRAKON „Ceramika i szkło jako źródło badań nad przeszłością

W dniach 26.09-28.09.2019 r. Irena Taranta, adiunkt w Dziale Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wzięła udział w IV Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON „Ceramika i szkło jako źródło badań nad przeszłością”, w Centrum Innowacyjności Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Prelegentka omówiła w referacie wybrane kafle heraldyczne znalezione na terenie obecnego monasteru pw. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu i na ternie miasta Tykocina. Niniejszy referat jest próbą identyfikacji osoby właściciela lub fundatora pieca, pozwalają określić, jak szerokie były wpływy pewnych rodzin możnowładczych i królewskich, oraz ustalić związki pomiędzy wymienionymi grupami społecznymi a przestrzenią miejską, na podstawie znalezionych kafli heraldycznych.

 

KONFERENCJA NA UNIWERSYTECIE W GLASGOW

W dniach 23.03-24.03.2019 r. pracownicy Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Irena Taranta i Hubert Lepionka wezmą udział w IV corocznym Kongresie Archeologii Post-średniowiecznej odbywającym się w tym roku na Uniwersytecie w Glasgow, Wielka Brytania. Prelegenci omówią w referatach wyniki swoich badań dotyczących tematyki cmentarzy ze stelami na Podlasiu oraz rozwoju zabudowy miejskiej Tykocina od XVI do początku XX wieku na przykładzie działki przy ulicy Złotej 15. Podczas Kongresu będzie prezentowany poster przedstawiający najważniejsze odkrycia archeologiczne w Tykocinie w minionych 50 latach.

Post-Medieval Archaeology Congress, University of Glasgow