Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

konferencje

KONFERENCJE 

2022
Duch miejsca. Archeologia sacrum

Monaster pw. Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu, jego bogata spuścizna duchowa i materialna, oryginalna architektura głównej świątyni sprawia, że jest on obiektem wyjątkowym w architektoniczno-kulturowym krajobrazie regionu i kraju i przedmiotem zainteresowania badaczy wielu dyscyplin naukowych, architektów, historyków, historyków sztuki i archeologów. Wyniki badań archeologicznych prowadzonych na terenie ośrodka monastycznego będą prezentowane 24.11.2022 r. na konferencji „Duch miejsca. Archeologia sacrum” w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. Jest to okazja do ukazania „niewidocznego” będącego od ponad 500 lat genius loci Supraśla.


Międzynarodowe Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON

W dniach 21-23 września 2022 r., w gmachu Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, przy ulicy Traugutta 19/21 5, odbyło się  Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON. Sympozjum miało charakter otwarty, obrady były transmitowane na żywo w Internecie.

W ramach sympozjum Irena Taranta, kustosz w Dziale Archeologii, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku  i prof. dr hab. Przemysław Niedzielski, Wydział Chemii, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, przygotowali referat poświęcony  wczesnośredniowiecznym zabytkom szklanym z naszego regionu.  Tematem wystąpienia były fragmenty bransolet szklanych znalezione na terenie wczesnośredniowiecznego grodu i osad w Drohiczynie, znajdujące się w zbiorach Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Państwowego Muzeum  Archeologicznego w Warszawie.  Zabytki mają różnorodne formy (skręcone i gładkie, w przekroju okrągłe, trójkątne) i kolory (niebieskie, żółte, zielone, oliwko-brązowe), które noszone były  na rękawie ubrania i tworzyły ciekawe kompozycje. Były one ulubionymi ozdobami kobiet i młodych dziewcząt zamieszkujących grody i miasta Rusi. Bransolety przywożono z Cesarstwa Wschodniorzymskiego bądź wykonywano w greckich i ruskich pracowniach szklarskich w dużych ośrodkach miejskich na terenie wczesnośredniowiecznej Rusi. Dzięki analizie składu chemicznego możliwe jest ustalenie receptur szkła, a w wyniku czego proweniencji ozdób noszonych przez mieszkanki Drohiczyna.


2019
 
IV MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM CERAMIKI I SZKŁA OSTRAKON „Ceramika i szkło jako źródło badań nad przeszłością

W dniach 26.09-28.09.2019 r. Irena Taranta, adiunkt w Dziale Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku wzięła udział w IV Międzynarodowym Sympozjum Ceramiki i Szkła OSTRAKON „Ceramika i szkło jako źródło badań nad przeszłością”, w Centrum Innowacyjności Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Prelegentka omówiła w referacie wybrane kafle heraldyczne znalezione na terenie obecnego monasteru pw. Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy w Supraślu i na ternie miasta Tykocina. Niniejszy referat jest próbą identyfikacji osoby właściciela lub fundatora pieca, pozwalają określić, jak szerokie były wpływy pewnych rodzin możnowładczych i królewskich, oraz ustalić związki pomiędzy wymienionymi grupami społecznymi a przestrzenią miejską, na podstawie znalezionych kafli heraldycznych.

 

KONFERENCJA NA UNIWERSYTECIE W GLASGOW

W dniach 23.03-24.03.2019 r. pracownicy Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku Irena Taranta i Hubert Lepionka wezmą udział w IV corocznym Kongresie Archeologii Post-średniowiecznej odbywającym się w tym roku na Uniwersytecie w Glasgow, Wielka Brytania. Prelegenci omówią w referatach wyniki swoich badań dotyczących tematyki cmentarzy ze stelami na Podlasiu oraz rozwoju zabudowy miejskiej Tykocina od XVI do początku XX wieku na przykładzie działki przy ulicy Złotej 15. Podczas Kongresu będzie prezentowany poster przedstawiający najważniejsze odkrycia archeologiczne w Tykocinie w minionych 50 latach.

Post-Medieval Archaeology Congress, University of Glasgow