Dział Wydawnictw i Promocji

Ratusz, Rynek Kościuszki 10,
15-426 Białystok
tel. 85 740 77 42, tel. 509 336 740
e-mail: wip@muzeum.bialystok.pl
p.o. Kierownik – Zuzanna Gurłacz