Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty

2018

BADANIA I KONSERWACJA PARY PORTRETÓW IZABELI Z PONIATOWSKICH I JANA KLEMENSA BRANICKIEGO

Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach Programu Dziedzictwo kulturowe – priorytet 2 - Wspieranie działań muzealnych. Dofinansowanie: 33.000,00 zł.

W grudniu 2017 r. do zbiorów Muzeum Podlaskiego, dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, zostały pozyskane dwa niezwykle cenne dzieła: para portretów Jana Klemensa Branickiego i jego małżonki Izabeli z Poniatowskich, siostry króla Stanisława Augusta. Są to pierwsze w kolekcji muzealnej wizerunki hetmana wielkiego koronnego. Zdaniem niektórych historyków sztuki są to najciekawsze wizerunki hetmana i jego małżonki w polskich zbiorach państwowych.
Braniccy to postacie niezwykle zasłużonej dla historii i rozwoju miasta, ich ważności nie sposób przecenić. To dzięki nim Białystok zyskał wiele świątyń i gmachów użyteczności publicznej, stał się miastem czystym i uporządkowanym. Wyprzedaże zbiorów pałacu Branickich po bezpotomnej śmierci hetmana i jego małżonki, wojenne zniszczenia i strata niemal wszystkich zabytków związanych z przeszłością, wreszcie okres PRL-u sprawiły, że badanie i promowanie przeszłości i historycznej pamięci miasta i regionu jest niesłychanie trudne. Dzięki obu wysokiej klasy dziełom kulturowe związki z historią miasta i wiedza o jego przeszłości zostały wydatnie wzbogacone.
Oba obrazy zostały włączone do stałej wystawy muzealnej - Galerii malarstwa Polskiego.
Nie znamy autora lub autorów obu portretów, nie wiemy, kiedy i w jakim kręgu powstały. Obrazy wymagają kosztownych badań i konserwacji. Badania, którym zostaną poddane to wstępne analizy stylistyczne i formalne, które wykona zespół historyków sztuki i muzealników. W następnej kolejności zostaną wykonane fotografie w różnych zakresach fal elektromagnetycznych (VHS, UV, IR, Rtg), identyfikacja gatunku drewna ram i krosien, charakterystyka płótna autorskiego i dublażowego (którego zadaniem było wzmocnienie oryginalnego podobrazia), analiza spoiw warstwy malarskiej i pozłoty, analiza pigmentów (biel, błękit, czerwień, czerń, żółcień, zieleń) oraz analiza werniksu. Płótna zostaną zdjęte z krosien, oczyszczone z werniksu i wielowiekowych zabrudzeń, po czym konserwator uzupełni ubytki warstwy malarskiej, a płótna zostaną naciągnięte na krosna. Cały proces będzie trwał blisko pół roku. Po zakończeniu prac konserwatorskich obrazy zostaną ponownie umieszczone w galerii Malarstwa Polskiego jako najcenniejsze dzieła związane z Białymstokiem.

Archiwum >>>