kontakt

Widok na fasadę Ratusza w Białymstoku

Ratusz – siedziba główna
Rynek Kościuszki 10, 15 – 426 Białystok
tel. 85 740-77-31
sekretariat – kom. 509 336 930
 
 
 
NIP 542-10-06-132
 
 
 
REGON 000276328
Adres skrytki ePUAP, za pomocą którego można doręczać dokumenty elektroniczne do Muzeum Podlaskiego: /MuzeumRatusz/SkrytkaESP

 

Dyrektor – dr WALDEMAR F. WILCZEWSKI
sekretariat – kom. 509 336 930
e-mail: w.wilczewski@muzeum.bialystok.pl

Zastępca dyrektora ds. merytorycznych – dr KRYSTYNA STAWECKA
sekretariat – kom. 509 336 930
e-mail: k.stawecka@muzeum.bialystok.pl

 

Inspektor Ochrony Danych – RYSZARD FUDAŁA
kom. 535 521 800
e-mail: iod@muzeum.bialystok.pl

DZIAŁ SZTUKI
tel. 85 740 77 38, kom. 516 141 960
e-mail: sztuka@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – MONIKA SAMSEL-NIEWIAROWSKA
kom. 509 337 103

DZIAŁ WYDAWNICTW I PROMOCJI
tel. 85 740 77 42, kom. 509 336 740
e-mail: wip@muzeum.bialystok.pl
p.o. Kierownik – ZUZANNA GURŁACZ

DZIAŁ ARCHEOLOGII
15-369 Białystok, ul. Bema 11
tel. 85 74-217-20, 85 74-265-53, kom. 509 336 849
e-mail: archeologia@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – HALINA KARWOWSKA

BIBLIOTEKA
15-277 Białystok, ul. Świętojańska 17
tel. 85 74-82-123, kom. 509 336 529
e-mail: biblioteka@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – BEATA WILCZEWSKA

DZIAŁ KONSERWACJI ZABYTKÓW

tel. kom. 509 337 089
e-mail: pkz@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – JERZY OSTAPCZUK

 
DZIAŁ INWENTARZY ZBIORÓW

tel. kom. 503 982 825 
e-mail: diz@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – ANATOL WAP

 
DZIAŁ DIGITALIZACJI ZBIORÓW

Ratusz, Rynek Kościuszki 10, 15-426 Białystok
tel. kom. 509 337 118
e-mail: foto@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – MONIKA WĘCŁAW

 

DZIAŁ FINANSOWO – KSIĘGOWY
tel. 85 740-77-41, kom. 509 337 124
e-mail: ksiegowosc@muzeum.bialystok.pl
Główna księgowa – MAŁGORZATA ŁUSZYŃSKA
 
DZIAŁ ADMINISTRACYJNO – GOSPODARCZY
tel. 85 740-77-37, kom. 509 336 712
e-mail: administracja@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – MONIKA CELIŃSKA 
 
KADRY
tel. 85 740-77-33, kom. 509 337 196
e-mail: kadry@muzeum.bialystok.pl
MAŁGORZATA STUDNIARCZYK
 

MUZEUM IKON W SUPRAŚLU
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
ul. Klasztorna 1, 16-030 Supraśl
tel. 85 663-19-94 tel. kom. 509 336 829
e-mail: muzeum.ikon@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – EWA ZALEWSKA
e-mail: e.zalewska@muzeum.bialystok.pl
 

Widok na fasadę kamienicy Cytronów

MUZEUM HISTORYCZNE
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
ul. Warszawska 37, 15-062 Białystok
tel. 85 74-82-119, kom. 509 336 878
e-mail: muzeum.historyczne@muzeum.bialystok.pl

Kierownik – PIOTR NIZIOŁEK
e-mail: p.niziolek@muzeum.bialystok.pl
 

Widok na fasadę Wielkiej Synagogi w Tykocinie

MUZEUM W TYKOCINIE
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
ul. Kozia 2, 16-080 Tykocin
tel. 85 718-16-13, kom. 509 336 597
e-mail: synagoga@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – dr JANUSZ SĘKOWSKI
 

Widok na fasadę budynku Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego

MUZEUM RZEŹBY ALFONSA KARNEGO
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
ul. Świętojańska 17, 15-277 Białystok
kom. 509 336 862
e-mail: muzeum.karnego@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – BEATA JANOWICZ
e-mail: b.janowicz@muzeum.bialystok.pl

Widok na Ratusz w Bielsku Podlaskim

MUZEUM OBOJGA NARODÓW W BIELSKU PODLASKIM
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
Ratusz, ul. Mickiewicza 45, 17-100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 22 44, kom. 509 336 841
e-mail: muzeum.bielsk@muzeum.bialystok.pl 

Kierownik – HENRYK ZALEWSKI
e-mail: h.zalewski@muzeum.bialystok.pl
 

Widok na Pałac Branickich w Choroszczy

MUZEUM WNĘTRZ PAŁACOWYCH W CHOROSZCZY
Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku
16-070 Choroszcz, ul. Pałacowa 2 
tel. 85 71-91-233, kom. 509 336 795
e-mail: muzeum.wnetrz@muzeum.bialystok.pl
Kierownik – ANNA DĄBROWSKA