Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

realizowane projekty

PROJEKTY REALIZOWANE w 2023 r. 

1. ROK JERZEGO NOWOSIELSKIEGO W MUZEUM IKON W SUPRAŚLU ODDZIAŁ MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

więcej>>>

2. OPÓR 1863. PODLASIE W POWSTANIU STYCZNIOWYM

więcej>>>

3. WYKONANIE OPRACOWANIA INWENTARYZACJI DENDROLOGICZNEJ WRAZ ZE WSTĘPNĄ GOSPODARKĄ DRZEWOSTANEM W ZABYTKOWYM PARKU PRZY MUZEUM WNĘTRZ PAŁACOWYCH W CHOROSZCZY

więcej>>>

4. NIE MA PRZESZŁOŚCI BEZ DAT. ANALIZA SPECJALISTYCZNA ZWIĄZANA Z OPRACOWANIEM I INTERPRETACJĄ ZABYTKÓW

więcej>>>

5. MODERNIZACJA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W MUZEUM WNĘTRZ PAŁACOWYCH W CHOROSZCZY

więcej>>>

Kolorowe logo Wrót Podlasia.

6. PROJEKT „GROMADZENIE I BADANIA MATERIAŁÓW DO WYSTAWY STAŁEJ MUZEUM BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W OKOPACH.” 2023

więcej>>>

7. BUDOWA MUZEUM IM. BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W OKOPACH

więcej>>>

8. PRZEPROWADZENIE BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH SZCZĄTKÓW KOSTNYCH ORAZ ZABYTKÓW METALOWYCH (OZDÓB I MONET) KIJOWSKIEJ PROWENIENCJI

więcej>>>

9. ZAKUP XVI-WIECZNEJ IKONY CHRYSTUSA W MAJESTACIE – ROZBUDOWA KOLEKCJI 2023

więcej>>>

10. POWSTANIE WARSZAWSKIE – KARNY – HISTORIE OSOBISTE

więcej>>>


PROJEKTY REALIZOWANE w 2022 r. 

1. ANALIZY SPECJALISTYCZNE ZWIĄZANE Z OPRACOWANIEM I INTERPRETACJĄ ZABYTKÓW, OBIEKTÓW ARCHEOLOGICZNYCH I SZCZĄTKÓW OSTEOLOGICZNYCH POZYSKANYCH W TRAKCIE NIEINWESTYCYJNYCH, RATOWNICZYCH BADAŃ WYKOPALISKOWYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ DZIAŁ ARCHEOLOGII W ROKU 2021 NA STANOWISKU 1 W GRĄDACH-WONIECKO

więcej>>>

2. ZAKUP MUZEALIÓW – XVII-WIECZNYCH RAJSKICH WRÓT

więcej>>>

3. PROJEKT „GROMADZENIE I BADANIA MATERIAŁÓW DO WYSTAWY STAŁEJ MUZEUM BŁOGOSŁAWIONEGO KSIĘDZA JERZEGO POPIEŁUSZKI W OKOPACH.”

więcej>>>

4. ZAKUP REPLIKI ZBROI HUSARSKIEJ ORAZ REPLIK BRONI BIAŁEJ I UZBROJENIA Z OKRESU PRZEDROZBIOROWEGO NA POTRZEBY WYSTAWY STAŁEJ W BUDYNKU MUZEUM W TYKOCINIE ODDZIALE MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU PN.: TYKOCIN W NURCIE DZIEJÓW".

więcej>>>

5. COLLOQUIA BRANICIANA

więcej>>>

6. PRZEPROWADZENIE KONSERWACJI INKUNABUŁU MARIALE EXIMII VIRI BERNARDINI DE BUSTI ORDINIS SERAPHICI FRANCISCI: DE SINGULIS FESTIUITATIBUS BEATE VIRGINIS PER MODU[M] SERMONU[M] TRACTANS AUTORSTWA BERNARDINUSA DE BUSTIS (1450-1513) Z KOLEKCJI MUZEUM W TYKOCINIE ODDZIAŁU MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU (SYGN. MT/H/D/1513)

więcej>>>

7. PRZEPROWADZENIE KONSERWACJI DWÓCH MEDALIONÓW Z PRZEDSTAWIENIAMI KOŃSKICH ŁBÓW

więcej>>>

8. „MALOWANE OBIEKTYWEM WIKTORA WOŁKOWA” - WYSTAWA FOTOGRAFII WIKTORA WOŁKOWA

więcej>>>

9. ORGANIZACJA KONCERTÓW W MUZEUM RZEŹBY ALFONSA KARNEGO PT. OGRÓD PEŁEN SZTUKI

więcej>>>

10. JAN KLEMENS BRANICKI – 333. ROCZNICA URODZIN HETMANA

więcej>>>

11. BAJKI W RZEŹBACH ZAPISANE

więcej>>>

12. W KRĘGU ŻYCIA

więcej>>>

13. PRZEPROWADZENIE KONSERWACJI BIBLII BRZESKIEJ Z 1563 ORAZ BIBLII HEBRAJSKIEJ TZW. BIBLII HUTTERA Z 1587 ZE ZBIORÓW BIBLIOTEKI MUZEUM PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

więcej>>>

14. PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA WYSTAWY CZASOWEJ PN. „BŁOGOSŁAWIĆ MNIE BĘDĄ WSZYSTKIE POKOLENIA…”. SŁYNĄCE ŁASKAMI IKONY NA PODLASIU

więcej>>>

15. MISJA – MUZEUM

więcej>>>

Kolorowe logo Wrót Podlasia.Logo czarno szare kultura dostępna

16. REALIZACJA WYSTAWY “KSZTAŁT PIĘKNA” (WYSTAWA POŚWIĘCONA TWÓRCZOŚCI ARTYSTY – RZEŹBIARZA STANISŁAWA WYSOCKIEGO).

więcej>>>


PROJEKTY REALIZOWANE w 2021 r. 

1. PRZEPROWADZENIE KONSERWACJI I BADAŃ SPECJALISTYCZNYCH ŚREDNIOWIECZNEJ BRONI O WYJĄTKOWEJ WARTOŚCI

więcej>>>

 

2. KONSERWACJA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH (METALOWYCH) ODKRYTYCH W TRAKCIE PROWADZONYCH PRAC TERENOWYCH ORAZ PRZEKAZANYCH MUZEUM PRZEZ PODLASKI URZĄD CELNO-SKARBOWY W BIAŁYMSTOKU

więcej>>>

 

3. MOGIŁKI POGRANICZA. WERYFIKACJA CMENTARZYSK ZE STELAMI WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO (NR 03859/21)

więcej>>>

Kolorowe logo Wrót Podlasia.

4. REWITALIZACJA ZABYTKOWEGO PARKU W ZESPOLE PAŁACOWO-PARKOWYM W CHOROSZCZY

więcej>>>

5. REALIZACJA, MONTAŻ I UDŹWIĘKOWIENIE CZTERECH ODCINKÓW MUZEALNEGO EXPRESSU – CYKLU FILMÓW POPULARNONAUKOWYCH UDOSTĘPNIANYCH NA KANALE YOUTUBE MUZEUM HISTORYCZNEGO

więcej>>>

6. WIELE DRÓG – JEDEN CEL. KU NIEPODLEGŁEJ

więcej>>>

7. WYDANIE 7 PUBLIKACJI, W TYM DWÓCH MINIKATALAGÓW DO WYSTAW, JEDNEGO KATALOGU ZBIORÓW, JEDNEGO WYDAWNICTWA POKONFERENCYJNEGO ORAZ TRZECH ZESZYTÓW MUZEALNYCH

więcej>>>

8.  JAN KLEMENS BRANICKI – 250. ROCZNICA ŚMIERCI HETMANA

więcej>>>


PROJEKTY REALIZOWANE w 2020 r. 

1. STWORZENIE REGIONALNYCH CENTRÓW BADAŃ I KONSERWACJI ZABYTKÓW
więcej>>>

  

 

2. OSOWA. OSADA Z OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH ZNAD CZARNEJ HAŃCZY

więcej>>>

 

3. WERYFIKACJA TERENOWA KOMPLEKSU OSADNICZEGO W GRODZISKU, GM. SUCHOWOLA (STAN. 1 I 2)

więcej>>>

 

4. SZTUKA BEZ GRANIC ETAP II

więcej>>>

   

 

 

 

5. ZAKUP WYPOSAŻENIA SPECJALISTYCZNEGO W CELU POPRAWY DOSTĘPNOŚCI DO ZBIORÓW MUZEUM W TYKOCINIE

więcej>>>

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Archiwum >>>