Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Kalendarz wydarzeń MPB

Rocznik Białostocki

DIGITALIZACJA I UDOSTĘPNIENIE ONLINE CZASOPISMA "ROCZNIK BIAŁOSTOCKI". TOMY PUBLIKACJI DOSTĘPNE W FORMACIE PDF>>>

ROCZNIK BIAŁOSTOCKI

Pomysłodawcą i inicjatorem powstania Rocznika Białostockiego był dr Jerzy Antoniewicz, archeolog, który od 1959 roku związał się z białostocczyzną. Był on głównym organizatorem i kierownikiem naukowym Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej, która była nowatorskim i jednym z najdonioślejszych zamierzeń naukowych skupiających badaczy różnych dyscyplin. Jej efekty wykraczały daleko po za granice regionu.

To właśnie na potrzeby Ekspedycji w oparciu o Muzeum Okręgowe w Białymstoku (dzisiejsze Muzeum Podlaskie) i Białostockie Towarzystwo Naukowe, od 1961 roku rozpoczęto wydawanie Rocznika. Jego redaktorem został prof. Tadeusz Dzierżykray – Rogalski. Dr J. Antoniewicz w latach 1961 – 1966 pełnił funkcję jego zastępcy. Pierwszy tom Rocznika zadedykowany został wybitnemu archeologowi, profesorowi Włodzimierzowi Antoniewiczowi. Wydany w tym samym roku tom II dedykowano z kolei wybitnemu slawiście profesorowi Knutowi Olofowi Falkowi.

Pierwsze tomy rocznika od początku ugruntowały wysoką pozycję wydawnictwa wśród podobnych inicjatyw naukowych. Działo się to za sprawą publikowania w nich podstawowych, aktualnych i dziś rozpraw i artykułów z zakresu archeologii, historii, etnografii i historii sztuki. Nad poziomem naukowym serii czuwała rada naukowa, w której zasiadali miedzy innymi profesorowie – Aleksander Gieysztor, Stanisław Herbst, Stanisław Lorentz i Henryk Łowmiański.

Od VIII tomu wydanego w 1968 roku redaktorem Rocznika był dr Jan Jaskanis. Do XIII tomu Rocznik ukazywał się regularnie. Pierwsza przerwa nastąpiła w latach 1976 – 1981. Po niej, w ciągu jednego roku, ukazały się tomy XIV i XV, po czym przez następne 10 lat Rocznik nie był wydawany. W latach 1991-1993 udało się, nadal pod redakcją dr J. Jaskanisa, wydać kolejne, jak się okazało ostatnie, trzy tomy. W następnych latach mimo pojawiających się inicjatyw i wielu głosów płynących z białostockiego środowiska naukowego Rocznik nie ukazywał się. Różne tego były przyczyny. Jedną z nich była nieunikniona zmiana pokoleniowa. Środowisko badaczy związanych z Kompleksową Ekspedycją Jaćwieską powoli wykruszało się. Nie pojawiła się też żadna nowa, tak inspirująca jak Ekspedycja idea, która mogła być kolejnym zaczynem wydawniczym. Jednocześnie powstawały inne lokalne serie wydawnicze. Samo Muzeum rozpoczęło wydawanie Zeszytów Archeologicznych (dotychczas ukazało się 7 tomów) i od 3 lat wydaje Ikonosferę. Nie zastępują one jednak takiego wydawnictwa, jakim był Rocznik.

Trzeba było czasu, aby wśród pracowników Muzeum Podlaskiego odżyła naturalna potrzeba przywrócenia własnego, interdyscyplinarnego wydawnictwa. W 2012 roku z inicjatywą jego wznowienia i przygotowania wystąpiło dwóch młodych pracowników Muzeum – Krzysztof Kukliński i Piotr Niziołek. Dzięki ich determinacji po 20 latach przerwy ukazuje się kolejny, XIX tom Rocznika Białostockiego.

Z pewnością będzie on porównywany z poprzednimi. Porównania będą tym bardziej oczywiste, że utrzymany został pierwotny układ wewnętrzny wydawnictwa, tak, aby było ono wyraźną kontynuacją poprzednich tomów.

Liczę, że porównanie to będzie nacechowane życzliwą, pozytywną krytyką, która pomoże w kolejnych latach przygotować i wydać następne tomy Rocznika Białostockiego.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                Andrzej Lechowski

 

„Rocznik Białostocki” to jeden z najpopularniejszych periodyków poświęconych dziejom północno-wschodniej Polski, cieszący się także ogólnoświatową renomą. Od 1961 r. publikowali w nim najznamienitsi w swoich dziedzinach badacze, dokładając kolejne elementy do układanki wciąż nie do końca poznanej historii regionu. Gdy w 1993 r. okazało się, że działalność wydawnicza musi ulec zawieszeniu, czytelnicy utracili dostęp do pozycji, której przez niemal dwadzieścia lat żaden tytuł nie zdołał zastąpić.

Serdecznie zapraszamy badaczy nauk humanistycznych i społecznych do współpracy przy jego tworzeniu.

Skład redakcji do tomu XXI:
Redaktor Naczelny - Andrzej Lechowski
Sekretarz redakcji - Piotr Niziołek
Członkowie redakcji - Aneta Jurgilewicz-Stępień, Grzegorz Śnieżko

Rada naukowa:
Adam Czesław Dobroński, Cezary Kuklo, Swietłana Kul, Andrzej Sadowski, Mirosław Sobecki, Wojciech Śleszyński

Kontakt: rocznik.bialostocki@muzeum.bialystok.pl

Instrukcja wydawnicza >>> (.doc)

Dokumenty do pobrania:
formularz zgłoszeniowy >>> (.doc)
oświadczenie >>> (.doc, .pdf)

 

ROCZNIK BIAŁOSTOCKI, tom XXI
Redakcja: Andrzej Lechowski, Piotr Niziołek, Aneta Jurgielewicz-Stępień, Ewelina Kamieńska, Grzegorz Śnieżko
Redakcja naukowa: Adam Czesław Dobroński, Cezary Kuklo, Swietłana Kul, Andrzej Sadowski, Mirosław Sobecki, Wojciech Śleszyński
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2018
Format B5, s. 360, oprawa twarda, ISSN 0080-3421
cena 25,00 zł

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dwudziesty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, archeologii, archiwistyki, numizmatyki.

Dwudziesty pierwszy tom „Rocznika Białostockiego” oddajemy Czytelnikom w czasie szczególnym, niezwykle ważnym dla Rzeczypospolitej Polskiej – w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Jest jeszcze jedna rocznica, którą warto podkreślić. Jest nią pięćdziesięciolecie studiów historycznych na poziomie uniwersyteckim w Białymstoku. Owe 50 lat zaowocowało znaczącym dorobkiem w historiografii. Powstało zauważalne, nie tylko w mieście i regionie, środowisko zawodowych historyków i całej rzeszy osób zajmujących się historią z pasji i potrzeby. Między innymi właśnie ostatnie tomy „Rocznika Białostockiego” są świadectwem potencjału i możliwości miejscowych historyków.

ROCZNIK BIAŁOSTOCKI, tom XXI - spis treści

ROCZNIK BIAŁOSTOCKI, tom XX
Redakcja: Andrzej Lechowski, Piotr Niziołek, Krzysztof Kukliński, Urszula Szymak
Redakcja naukowa: Adam Czesław Dobroński, Cezary Kuklo, Swietłana Kul, Andrzej Sadowski, Wojciech Śleszyński
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2016
Format B5, s. 212, oprawa twarda, ISSN 0080-3421
cena 25,00 zł

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dwudziesty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, etnografii, historii architektury, numizmatyki.

Na ręce czytelników oddajemy „jubileuszowy” – dwudziesty tom „Rocznika Białostockiego”. Mamy nadzieję, że spotka się on z życzliwym przyjęciem, podobnie jak poprzedni. Jesteśmy przekonani, że jego lektura przyniesie satysfakcję zarówno pasjonatom dziejów regionu, jak i osobom zajmującym się nimi zawodowo.

ROCZNIK BIAŁOSTOCKI, tom XX - spis treści

ROCZNIK BIAŁOSTOCKI, tom XIX
Redakcja: Andrzej Lechowski, Piotr Niziołek, Krzysztof Kukliński, Urszula Szymak
Redakcja naukowa: Adam Czesław Dobroński, Cezary Kuklo, Swietłana Kul, Andrzej Sadowski, Wojciech Śleszyński
Wydawca: Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Białystok, 2014
Format B5, s. 256, oprawa twarda, ISSN 0080-3421
cena 25,00 zł

"Rocznik Białostocki" jest wydawnictwem interdyscyplinarnym. Jego dziewiętnasty tom zawiera teksty z zakresu historii regionalnej, historii sztuki, numizmatyki i socjologii.

Po dwudziestu latach nieobecności powraca „Rocznik Białostocki” – tytuł będący niegdyś sztandarowym projektem wydawniczym Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. Cieszył się on ogromną popularnością zarówno wśród pasjonatów, jak i badaczy dziejów naszego regionu. Zyskał także licznych czytelników poza granicami Polski. Po tak długiej przerwie zmiany w charakterze pisma były nieodzowne, pragnęliśmy jednak równocześnie zachować jak najwięcej tradycyjnych elementów stanowiących o nietuzinkowości tytułu. Nowy XIX tom „Rocznika Białostockiego” współtworzyli autorzy z wielu dziedzin nauk społecznych i humanistycznych: historycy, socjologowie, muzealnicy, historycy sztuki, numizmatycy. Zróżnicowana tematyka, przyczyni się, mamy nadzieję, do rozszerzenia kręgu czytelników poprzez podniesie atrakcyjności tytułu.

ROCZNIK BIAŁOSTOCKI, tom XIX - spis treści