Muzeum Podlaskie w Białymstoku
Instytucja Kultury Województwa Podlaskiego
współprowadzona przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu

Kalendarz wydarzeń MPB

dla zwiedzających

Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim

Ratusz, ul. Mickiewicza 45, 17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 85 730 22 44
tel. kom. 509 336 841

czynne jest dla zwiedzających codziennie
(oprócz poniedziałków i dni świątecznych)

• w godz. 10.00 - 17.00 - wtorek - niedziela
• przerwa techniczna w celu dezynfekcji sal wystawienniczych: 13.00 - 14.00

Ostatnie wejście zwiedzających na wystawy odbywa się na godzinę przed zamknięciem muzeum.

Na salach ekspozycyjnych może jednocześnie przebywać maksymalnie 20 osób. 

Zwiedzanie grupowe i oprowadzanie z przewodnikiem może odbywać się maksymalnie dla 10 osób (po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym).

Zajęcia edukacyjne w grupie maksymalnie 15 osób możliwe w pomieszczeniach przy zapewnieniu, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

czwartek - wstęp bezpłatny na wystawy stałe

CENY BILETÓW uprawniających do zwiedzania wystaw stałych i czasowych

bilet normalny 10 zł
bilet ulgowy 5 zł
bilet rodzinny 20 zł (dorośli z dziećmi do 18 roku życia, maksymalnie 5 osób)

CENY BILETÓW dla grup zorganizowanych, których uczestnicy posiadają niepełnosprawność ruchową i intelektualną 

– 2 zł (dotyczy wyłącznie osób niepełnosprawnych, w cenę biletu wliczona jest opłata za oprowadzanie)

Wejściówka na imprezy: spotkania, wykłady, koncerty – 4 zł

opłaty za oprowadzanie:
• 30 zł - grupy organizowane przez szkoły i przedszkola
• 45 zł - inne grupy

opłaty za zajęcia edukacyjne - szczegółowe informacje w zakładkach: