wystawy czasowe

Kafle supraskie

Wernisaż ekspozycji 7 grudnia 2023 r., godz. 12.00, Muzeum Obojga Narodów w Bielsku Podlaskim, ul. Mickiewicza 45

Prezentowane na wystawie kafle, to efekt prac archeologicznych, które prowadzono na terenie monasteru pod wezwaniem Przenajświętszej Bogarodzicy w Supraślu i w jego okolicach. Ich pochodzenie datuje się na późne średniowiecze i czasy nowożytne. Kafle supraskie to całe płyty piecowe bądź też ich fragmenty. Jak twierdzi Irena Taranta kuratorka wystawy „są to zabytki wyjątkowe, bo posiadają wysoki walor artystyczny, wartość historyczną i naukową. Dzięki kaflom poznajemy dawny zapomniany świat minionych epok. Świat, który został przedstawiony na kaflach symbolami”. Wśród bogatych zdobień kafli można odnaleźć motywy religijne, heraldyczne, architektoniczne, roślinne czy geometryczne.

Eksponaty pochodzą ze zbiorów Działu Archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, zaś prezentowane rekonstrukcje kafli 3D są własnością Urzędu Miejskiego w Supraślu.


PRZYSZEDŁ ZNACHOR DO APTEKI…
ZIOŁOLECZNICTWO I APTEKARSTWO NA PODLASIU

Wystawa eksponowana do końca 2023 r. 

Tytuł nowej wystawy „Przyszedł znachor do apteki… Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu” łączy ze sobą dwie różne rzeczywistości, które tylko pozornie są sprzeczne – to znachorstwo i medycyna, w tym aptekarstwo.

Głównym motywem jest oryginalne wnętrze apteki z I poł. XX wieku, wprowadzające odbiorcę w wyjątkowy klimat dawnych aptek. Wśród zabytków znajdują się liczne naczynia służące do przechowywania surowców i leków, puszki, naczynia ceramiczne opatrzone sygnaturą fabryki fajansu i porcelany w Chodzieży, szklane flaszki i słoiki ze szlifowanymi korkami. Część eksponatów pochodzi z przedwojennych aptek w Tykocinie, Wasilkowie i z Białegostoku. Zachowały się również pojedyncze narzędzia laboratoryjne (utensylia): infuzorki, pigulnica, lejki porcelanowe czy menzurki, porcelanowe moździerze z Ćmielowa i Chodzieży oraz ręczne młynki do ziół.

Na wystawie nie mogło zabraknąć elementów związanych ze znachorstwem i ziołolecznictwem. Zioła to przede wszystkim najstarsze znane „leki”, będące swoistym antidotum na różnego rodzaju dolegliwości. To również ważny element znachorskich praktyk. A jeżeli mowa o znachorach to warto nadmienić, że w sąsiedztwie bielskiego ratusza kręcono kasową ekranizację „Znachora” – popularnej adaptacji powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza w reżyserii Jerzego Hoffmana i gwiazdorską obsadą z Jerzym Bińczyckim i Anną Dymną. W filmie, którego wiele scen kręcono w domu znajdującym się naprzeciwko bielskiego Ratusza, tytułowym bohaterem był właśnie znachor. Motyw powyższy przewija się również w wystawie.

Dawniej mawiano: Zachowaj mnie Panie od łaski lekarzy i rachunków aptekarzy, z kolei dzisiaj do znachorów niektórzy udają się w ostateczności, gdy wszystkie inne metody związane z medycyną naukową nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.

Wszystkich, nie tylko tych, którym na sercu leży sprawa zdrowia, zapraszamy na nową wystawę czasową „Przyszedł znachor do apteki… Ziołolecznictwo i aptekarstwo na Podlasiu”.

Kuratorzy wystawy: Henryk Zalewski, Katarzyna Sołub, Jerzy Sołub

Ekspozycja organizowana jest we współpracy z podlaską firmą Dary Natury. W trakcie trwania wystawy będzie można nabyć naturalne, ekologiczne i najwyższej jakości herbaty ziołowe.

Współorganizator:

Kolorowe logo Dary Natury